Kort om arbeidsgiver
Om stillingene:
Fra henholdsvis 15.12.2021 og 01.01.2022 har vi to ledige etablerte fastlegepraksiser ved kontoret vårt i Aure sentrum. Disse har i dag ca 810 og 640 pasienter på liste, maksimum 1000. Hver av hjemlene har 7,5 timers offentlig arbeid. 
Beskrivelse:
Legekontoret bemannes med 3 leger, LIS1 og kvalifisert hjelpersonell tilsvarende 3,5 stilling. Legekontoret har gode rutiner og det er utarbeidet regler for kollegial fraværsdekning. 
Legevakt:
Hjemmelsinnehavere er forpliktet til å delta i kommunens legevaktordning.
Kommunen har 5 delt daglegevakt (lokal legevakt) hverdager mellom 0800-1530.
Utenom kontortid er det etablert en 11-delt interkommunal legevakt med nabokommunene. Under legevakt benyttes eget kontor eller ambulansebåten "Øyvakt," (utstyrt som legekontor). Turnusleger deltar i legevakt.
Kommunal stilling:
Kommunale legeoppgaver er under omfordeling. Søkere vil kunne påvirke omfordelingen ut i fra kvalifikasjoner og interesse. Aure kommune vektlegger rettferdig fordeling av arbeidet, og legenes/samarbeidsutvalgets medvirkning i fordeling av kommunale oppgaver.
Ønskede kvalifikasjoner:
Til stillingene søker vi leger med spesialisering i allmennmedisin, men andre leger kan søke med forutsetning at de tar slik spesialisering.
Søkere må ha norsk autorisasjon og må kunne beherske norsk godt skriftlig og muntlig.
Det blir stilt krav om politiattest i tråd med helsepersonell-loven.
Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og god kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Ved tildeling av stilling vil også eksisterende leger sine ønsker vektlegges.
Vi kan tilby:
En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
Faglige utviklingsmuligheter
Fokus på tverrfaglig samarbeid
Kommunen kan være behjelpelig med bolig
Kollegial fraværsstøtte
Fantastiske naturmuligheter på både fjell og ved fjord
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Aure kommune
Kontaktperson
Navn: Geir Nielsen
Tittel: Enhetsleder for helse- og familie
Telefon: 41215591
E-post: geir.nielsen@aure.kommune.no
Arbeidssted
Aure legekontor
Skoganvegen 50
6690 AURE