Jeg søker snarlig fastlegevikar til min solopraksis ved Oslo Helse legekontor i
Oslo/bydel Frogner.

Oppstart 01.09.21 i 6 måneder (ut feb. 2022). Vikaren må være tilgjengelig minst 1-2 dager før oppstartsdato for opplæring.
Søknadsfrist: snarest. Ansettelse skjer fortløpende.

Info om praksisen: Listestørrelse 1320. Det er 5 kurative dager og ingen pålagte kommunale oppgaver men vikarlegen overtra mine vakter ved Oslo kommunale legevakten.
Vikaren kan velge om å betal en fast måneldige husleie eller 25% av sine inntekter (lavere leie enn det som er normale i Oslo).
Jeg bruker Infodoc plenarium journalsystemet og kjenneskap til systemet er en fordel.
Vikaren overtar i avtaleperioden hjemmelinnehavers forpliktelser overfor Oslo kommune og HELFO i henhold til lov, forskrift og avtaler om fastlegepraksis, kommunal legevakt m.m.
Deltagelse i interkommunal legevakt i Oslo med i snitt 1 vakt pr måned,

Vikaren må ha:

- norsk autorisasjon som lege og rett til å inngå refusjonsavtale med Helfo i minst 6 måneder.
- Dokumentert norsk språkferdighet for utenlandske søkere. Dette gjelder ikke
søkere fra Skandinavia.
- Helst spesialist i allmennmedisin eller ha erfaring fra allmennpraksis
- Oppgi referanser.
Søknad og CV bes sendes til kambiz.persley@gmail.com
Ansettelse skjer fortløpende pga korttid før oppstart av vikariat.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kambiz Persley
Tittel: Lege
Telefon: 94239393
E-post: kambiz.persley@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo Helse
Hegdehaugsveien 36
0352 OSLO