Helgelandssykehuset enhet Sandnessjøen har ledig 100% stilling som overlege i gastrokirurgi med oppstart etter avtale.

Det har over mange år vært stabil legedekning på kirurgisk avdeling, med fem fast ansatte overleger og fem leger i spesialisering fordelt på generell- og gastroenterologisk kirurgi. Grunnet overgang til pensjonist vil det nå bli ledig stilling som overlege i gastrokirurgi. Kirurgisk avdeling er godkjent som utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering i kirurgi del-2, generell kirurgi del-3 og gastroenterologisk kirurgi del-3. Avdelingen har fokus på veiledning og undervisning av leger i spesialisering og legestudenter.

Helgelandssykehuset enhet Sandnessjøen har per i dag ca. 70 senger, fordelt på avdeling for kirurgi, medisin, føde-/gyn, og rehabilitering. Kirurgisk avdeling ved enheten i Sandnessjøen har akuttkirurgisk beredskap (bløtdelskirurgi) og traumemottak for populasjonen på ytre og søndre Helgeland, omtrent 47 000 mennesker. Kirurgisk sengepost har 17 senger i tillegg til felles dagkirurgisk enhet. Foruten elektiv kirurgisk virksomhet, utfører legene ved kirurgisk avdeling en stor del av endoskopiene ved felles gastroenterologisk poliklinikk. Avdelingen har et nært samarbeid med større sykehus som Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset Bodø.

Nye Helgelandssykehuset er under utvikling med mål om å utvikle Norges beste lokalsykehus, og Helseministeren har vedtatt at nytt hovedsykehus for Helgeland skal bygges i Sandnessjøen og omegn. Vi har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med stort faglig engasjement. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et naturskjønt område med gode muligheter for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et variert kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane.

Arbeidsoppgaver

  • Operasjoner, poliklinikk og postarbeid
  • Vaktarbeid

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Norsk spesialistgodkjenning i gastroenterologisk kirurgi

Personlige egenskaper

  • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
  • Du har interesse for, og motiveres av å arbeide på lokalsykehus

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • Fleksible arbeidstidsløsninger
  • Gunstig pensjonsordning i KLP
  • Overlegepermisjon etter gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Olaisen Talseth
Tittel: Avd.leder kirurgiske leger
Telefon: 95044571
E-post: Kristine.Talseth@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Område Kirurgi og Akutt Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen