Ved Helgelandssykehuset Mosjøen, Psykisk helse og rus, avdeling Voksenpsykiatrisk poliklinikk har ledig fast LIS 3- stilling (lege i spesialisering) med oppstart snarest.

Mosjøen ligger midt på Helgeland, i et område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter som ski, sykkel, fjellturer og fiske. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. I tillegg er Mosjøen en kulturby, med gode tilbud innen musikk og sport både for barn og voksne.

Ved Senter for psykisk helse og rus har vi følgende avdelinger: VOP m/ rusteam, LAR og ambulant akutteam, BUP, døgnavdeling for voksne (Helgelandsfunksjon), døgnavdeling for barn / unge (Helgelandsfunksjon), nevropsykologisk avdeling (Helgelandsfunksjon), familieavdeling (Helgelandsfunksjon) og habiliteringsavdeling for barn og voksne.

Denne stillingen inngår i vårt solide fagmiljø på VOP med psykiatere, LIS, psykologspesialister og psykologer, psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom, sosionomer og sosiolog. Voksenpsykiatrisk / rus poliklinikk yter differensiert spesialisthelsetjeneste og behandling av personer over 18 år. Vår pasientgruppe er personer med psykiske lidelser som eksempelvis alvorlig angst, depresjoner, alvorlige kriser, traumer, tvangslidelser, personlighetsproblematikk, rusavhengighet og psykoser. Behandlingen består av individuell- og gruppeterapi. Vårt opptaksområde tilsvarer ca. 17 000 innbyggere, med pasienter i hovedsak fra kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 

VOP vil legge til rette for at du skal kunne nå alle læringsmål til et komplett utdanningsforløp i psykiatri. Vi har avtale med Nordlandssykehuset for å kunne dekke alle læringsmål. Vi er fleksible med tanke på sted for gjennomføring av regelmessig psykoterapiveiledning. 

Arbeidsoppgaver

 • Spesialisert psykiatrisk utredning og behandling.
 • Ambulant behandling/ akutt og krisetjeneste på DPS nivå.
 • Tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold. TUD pasienten.
 • Samarbeid med kommunal psykiatri- og rustjeneste.
 • Bistå kommunene med rådgivning og veiledning.
 • Være en del av den flerfaglige staben i VOP.

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege.
 • Du har gjennomført LIS1 / turnustjeneste godkjent i Norge.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å arbeide selvstendig og flerfaglig, samt trekke inn samarbeidspartnere der det er nødvendig.
 • Du er opptatt av faget psykiatri og deltar aktivt i klinikken.
 • Du har gode samarbeidsevner overfor pasienter, pårørende og andre fagpersoner i klinikken.

Vi tilbyr

 • Et godt og bredt fagmiljø, trivelige kolleger og stabilitet i behandlergruppa.
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig/ leilighet.
 • Lønn i tråd med gjeldende avtaleverk og god pensjonsordning.

Utdanningsretning

 • Medisinsk embetseksamen

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
 • Svensk
 • Dansk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Børge Nordås
Tittel: Områdesjef
Telefon: 75112400 / 48128494
Navn: Guri Hoff Hansen
Tittel: Psykiater/ overlege
Telefon: 75112400 / 94780497
Navn: Tor Petter Forbergskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 75112476 / 40239009
Arbeidssted
VOP Mosjøen, Helgelandssykehuset HF
Skjervengan 17
8657 Mosjøen