Ledig vikariat ved Klubbgaten Legesenter til en pasientliste på 1200.
Vikariat på 6 eller 3 mnd med mulighet for forlengelse etter ønske.
Oppstart 1. oktober eller før med mulighet for opplæring før oppstart.

Veldrevet sentrumspraksis med totalt 3 leger og 3 legesekretærer. Her er det mulighet for å jobbe 3-5 kontordager i uken etter avtale dvs 60-100%.
Variert og spennende arbeidshverdag.

God pasientflyt med svært gode inntjeningsmuligheter. Vi bruker infodoc og disponerer et ultralyd apparat utover vanlig utstyr.

Standard vikaravtale gjennom Legeforeningen. Søker må ha autorisasjon og det et ønskelig med gjennomført turnus eller tidligere erfaring fra allmennpraksis eller tilsvarende men ikke et absolutt krav.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Marianne S. T. Bakken
Tittel: Lege
Telefon: 40493322
E-post: bakken.ms@gmail.com
Arbeidssted
Stavanger Kommune
Klubbgata 1
4013 STAVANGER