Vi har for tiden litt utskiftning blant våre dyktige fastleger, og har derfor en ny ledig fastlegehjemmel. Fastlegehjemmelen har et listetak på 1000 pasienter, og har pr nå 203 pasienter på venteliste. Hjemmelen er ledig fra 14.02.22. Praksisen drives som et aksjeselskap i et 4-legesenter. Legesenteret er meget veldrevet, og har et godt rykte både blant pasienter og kollegaer i byen.  
  
Legesenteret ligger i Halden sentrum, og har nye lyse lokaler. Kontoret er velutstyrt, velorganisert og godt bemannet med fire dyktige legesekretærer. Kontoret har blant annet eget gynekologirom, akuttrom, undersøkelsesrom, samt eget laboratorium. Ved legekontoret utføres spirometri, 24 timers BT-måling og EKG. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem.  
  
Det er ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen, og per dags dato er dette heller ikke aktuelt. Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter for den som ønsker det. 

Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin 
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1  
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke 
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis 
Vi kan tilby
  • Halden kommune kan tilby rekrutteringstilskudd ved kjøp av hjemmelen. 
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Vi kan tilby ALIS-tilskudd på inntil kr 300.000, årlig i inntil 4 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering.  
  • Føles det utrygt å skulle kjøpe seg inn i en allmennpraksis? Halden kommune jobber for tiden med utarbeidelse av plan for legetjenester, og i den forbindelse er det flere rekrutteringstiltak som vil være aktuelle å innføre. Mer informasjon om dette kan fås under ev. intervju. 
Tilsettingsvilkår:
Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Betingelser for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. 

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 35/36. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45 72 58 84
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Kjersti Gjøsund
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 98 21 76 72
E-post: kjersti.gjosund@halden.kommune.no
Navn: Ingrid Hiorth
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver
E-post: ingridhiorth@hotmail.com
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN