Kort om arbeidsgiver
I Brønnøy kommune er alle legen kommunalt ansatte og alle har kontor ved legesenteret som er lokalisert sentralt i Brønnøysund. Legesenteret er velutstyrt med eget laboratorium og egen daglegevakt med hjelpepersonell på dagtid, kveld og helg. I tillegg til 2 LIS1-leger er det 11 kommunalt ansatte leger herunder fastleger, kommuneoverlege, sykehjemslege og helsestasjonslege. Legesenteret har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling, samhandling og samfunnsmedisin, og har en god kjønns- og aldersfordeling.

Fra årsskifte 2021/2022 vil Distriktsmedisinsk senter for Sør-Helgeland stå ferdig i Brønnøysund. I det nye senteret bygges det også nye moderne lokaler for legevakt og ambulanse. Brønnøy kommune har allerede vaktsamarbeid med Sømna kommune og det planlegges for et utvidet legevaktsamarbeid på Sør-Helgeland.
Helgelandssykehuset HF har desentralisert spesialistpoliklinikk, VOP og BUP samt fødeenhet i Brønnøysund, og ivaretar spesialisttjenester ved Helgeland rehabilitering på Sømna.
Luftambulanse, helikopter og ambulanse er stasjonert i Brønnøysund.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialisering i allmenn- eller samfunnsmedisin, er ønskelig, men søkere uten spesialistkompetanse eller som er i utdanningsforløp, er velkommen til å søke
 • Vaktberedskap 1/12(det er et mål om å redusere vaktberedskap i forbindelse med utvidet legevaktsamarbeid)
 • Det må påregnes 20 % kommunale oppgaver
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt ha norsk autorisasjon
 • Listelengde ved oppstart for ALIS (LIS 3) er 600, listelengde spesialist er 820
Personlige egenskaper
Vi søker kandidater som har interesse for kvalitetsutvikling, og som trives med å arbeide i et hektisk fagmiljø og liker utfordringer.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt
 • Vilje og evne til faglig utvikling og forskning
Du må trives med relasjonsbygging og å jobbe tverrfaglig i team.
Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)
Vi tilbyr
 • Én uke fri med lønn pr. år for leger i vakt
 • Tilrettelegging for spesialisering
 • Veiledning av spesialist i allmennmedisin
 • Du vil ha påvirkningsmuligheter i en organisasjon i utvikling
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer og åpen dør-policy
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid
 • Brønnøy kommune deltar i ALIS-nord med organisert veiledning, og vil legge til rette for at den ansatte blir spesialist etter 5 år. Kommunen dekker utgifter til obligatoriske kurs foruten kurs som dekkes av legeforeningen. Vi har også et tett samarbeid med Helgelandssykehuset for gjennomføring av å obligatorisk sykehusår/-halvår.
 • Hjelp til å skaffe barnehageplass og bosted
 • Konkurransedyktig fastlønn etter kommunal lønnsstige og gode pensjonsordninger
Spørsmål om stillingen
 • Avdelingsleder, Mari-Anne Hopen, tlf: 75012407. mari.a.hopen@bronnoy.kommune.no
 • Avdelingsoverlege, Even Torkildsen, tlf: 75012400. even.thorkildsen@bnn.nhn.no
Generell info
Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes
Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)
Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Se video
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Brønnøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mari-Anne Hopen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 75012407
E-post: mari.a.hopen@bronnoy.kommune.no
Navn: Even Torkildsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 75012400
E-post: even.thorkildsen@bnn.nhn.no
Arbeidssted
Brønnøy legesenter
Skules vei 13
8904 BRØNNØYSUND