Austevoll kommune har ledig fast stilling som kommunalt tilsett fastlege med fastlønnsavtale/ALIS
Arbeidsstad
Austevoll legesenter er eit fastlegekontor for 5200 innbyggjarar med 6 fastlege og deltar i primærhelseteam. 
Austevoll Legesenter er eit veldrevet kommunalt legesenter med 6 kommunalt ansatte fastleger, LIS 1 leger og legevakt. Vi tilbyr ei spanande karriere for deg som er opptatt av faget og pasientane, men ikkje vil bruke mykje tid på praksisdrift og personalansvar. I Austevoll er vi opptatt av fagutvikling og innovasjon, og deltar i pilotprosjekt Primærhelseteam. Vi har sjukepleiarar ansatt i staben og forsøker å løyse mest mulig av pasientane sine helsebehov lokalt, i godt samarbeid med Helse Bergen.   

Vi er samlokalisert med andre helsetjenester i moderne lokaler i Austevoll Helsehus, og det er eit tett tverrfagleg samarbeid til beste for pasienten. «En dør inn» er mottoet for arbeidet vårt. Vi har et svært godt arbeidsmiljø. Austevoll Legevakt har godt samarbeid med ambulansetjenesta og legevaktsentral i nabokommunen. For tiden 7 delt legevakt, heimevakt. Som legevaktslege er du sjølvstendig næringsdrivande, beredskapsgodtgjersle i vaktklasse 1. Ambulansebåt er stasjonert i kommunen.

Vi legger til rette for dagpendling eller ukependling ved behov, har mulighet for overnatting på legevakt for vakthavande. Hvis du ikkje er spesialist i allmennmedisin tilbyr vi utdanningsstilling med betalt og tilrettelagt LIS 3, veileder og redusert listetak ved behov under utdanningen.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege, gjennomført LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller ønsker spesialisering
 • Hvis interesse for samfunnsmedisin kan det legges til rette med noe av stillingen innen samfunnsmedisinske oppgaver
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Politiattest kreves ved ansettelse.
Personlege eigenskapar
 • Du er en trivelig og engasjert lege som brenner for allmennmedisinfaget og pasientene.
 • Du har gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Du har gode faglige kunnskaper, er løsningsorientert og pliktoppfyllende
 • Du trives med akuttmedisin og legevakt.
Vi tilbyr
 • Kommunal ansettelse med pensjon i KLP
 • Lønn etter avtale
 • Utdanningsstilling hvis ikke spesialist i allmennmedisin
 • Listestørrelse i utgangspunktet 1000 + inntil 20% offentlig arbeid
 • Pliktig deltakelse i for tiden 7-delt legevakt
 • Mulighet til å konsentrere seg om det faglige arbeidet og slippe administrative oppgaver og praksisdrift.
 • Høy faglig standard på medarbeiderne
 • Spennende fagmiljø med avsatt tid til faglig fordypning, prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Primærhelseteam med strukturert oppfølging av pasientene sammen med sykepleier.
 • Oppstartsdato etter avtale.
 
Korleis søke på stillinga?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.
Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annan dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsettingar.
Søknader kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar i kommunen.
 
Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Austevoll kommune
Kontaktperson
Navn: Inger Uglenes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 08 10 50
Arbeidssted
Birkelandsvegen 6
5392 STOREBØ