Kort om arbeidsgiver

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning og Seksjon for Nevropsykiatri beliggende i Drammen og Seksjon for behandling i Bærum. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.


Alle seksjoner i avdelingen er tverrfagligsammensatt og har ansatte med bred erfaringsbakgrunn. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter, dialogbaserte inntak og forprosjekt FACT Ung.


Vi har en stor, engasjert og stabil legegruppe bestående av 34 overleger og 14 faste LIS stillinger. Det er et godt kollegialt legemiljø i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er flere overleger med ph.d. og vi har overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er regelmessige legemøter med undervisning for alle leger i avdelingen. Vi har LIS utdanning som satsingsområde og har et aktivt utdanningsutvalg som har utarbeidet avdelingens utdanningsplan for LIS. Vi kan tilby et fullt utdanningsløp med rotasjon til alle læringsarenaer som er nødvendig for å bli ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Vi har også fokus på nyansattperioden, og det er laget et opplæringsprogram for nye LIS som tilpasses den enkelte. Alle LIS har en av overlegene som sin kliniske veileder og får tildelt en LIS fadder ved oppstart. LIS legene er organisert i en egen LIS seksjon under avdelingsoverlegen.


Da noen av våre LIS leger nå skal ut i permisjon, lyser vi ut 3  LIS vikariater på 12 måneder i BUPA LIS SEKSJONEN. Arbeidssted er planlagt å være på Drammen BUP, Ringerike BUP og Asker BUP, men også andre arbeidsteder i avdelingen kan bli aktuelt. Arbeidssted avtales endelig ved tilsetting.  Oppstartstidspunkt høsten 21.

Arbeidsoppgaver


Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser

Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner

Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten

Ta ansvar for egen læring og delta aktivt i undervisningsprogrammet for LIS

Deltagelse i avdelingens vaktordning (for tiden 14 delt hjemmevakt)

Kvalifikasjoner

Vi søker primært etter leger som ønsker å bli barne- og ungdomspsykiatere, men åpner også for at leger i utdanning i andre spesialiteter som trenger sideutdannelse, eller allmennleger som trenger sykehusåret, også gjerne kan søke!

Du må inneha norsk autorisasjon, og ha godkjent LIS 1 tjeneste/turnustjeneste

Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.

Du må inneha førerkort

Tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a, ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsettelse

Personlige egenskaper

Du bør ha god kontaktevne med barn og ungdom

Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner

Du bør ha evnen til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag

Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse, og engasjerte kollegaer

God tilrettelagt spesialistutdanning

Gode tilbud via Velferdsforeningen på subsidierte ferieboliger, trening og kulturarrangement

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Avdelingsledelse FELLES, Vestre Viken
Rådhusgata 33
3015 Drammen