Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å lede og videreutvikle Endokrinologisk avdeling?
En av Norges største endokrinologiske avdelinger søker deg som har lyst til å lede og videreutvikle avdelingen. Vi utreder og behandler alle endokrinologiske tilstander; diabetes, sykelig overvekt, thyreoida, parathyreodea, gonade, bein-, hypofyse- og binyresykdommer i tillegg til enkelte genetiske tilstander med manifestasjon i det endokrinologiske system. Digitalisering av pasientforløp er et av satsningsområdene våre.


I tillegg til sengepost med syv senger, endokrinologisk poliklinikk (egen seksjon) og poliklinikk for sykelig overvekt (egen seksjon) har avdelingen en tverrfaglig poliklinikk i samarbeid med fødeavdelingen for gravide pasienter med endokrin sykdom, hovedsakelig svangerskapsdiabetes. Avdelingen har tre seksjonsledere som alle delvis jobber klinisk, inkludert en egen seksjonsleder for legene. Personalansvaret for pleiepersonell ved sengeposten er lagt til annen avdeling med samdrift. Avdelingen har således totalt omkring 20 årsverk.

Hos oss jobber et tverrfaglig team bestående av overleger, diabetessykepleiere, spesialpedagog, leger i spesialisering og klinisk ernæringsfysiolog. Vi har også en B-gren-/utdanningsstilling og er godkjent for alle læringsmål innen endokrinologi. 

Vår tidligere avdelingsleder har gått av med pensjon. Nå søker vi deg som ønsker å lede avdelingen, der kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale fokusområder. Avdelingsleder er en del av divisjonens ledergruppe, og rapporterer til divisjonsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for god og motiverende ledelse og effektiv styring av avdelingen
 • Stimulere til faglig utvikling og forskning
 • Sikre en god økonomisk styring og kontroll av avdelingen 
 • Gjøre gode strategiske valg og tenke langsiktig
 • Fokus på god pasientflyt
 • Gjennomføre gode tiltak for å ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Bidra aktivt og konstruktivt i divisjonens ledergruppe
 • Deltagelse i klinisk arbeid er aktuelt 

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk faglig / helsefaglig bakgrunn, med erfaring og kompetanse innenfor relevant medisinsk fagområde
 • Ledererfaring
 • God forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp
 • Vant til å jobbe med mål og resultatfokus
 • Erfaring med endringsprosesser
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning.  Engelskkunnskaper basis
 • Gjerne forskningskompetanse

Personlige egenskaper

 • Systematisk tilnærming og god gjennomføringsevne
 • Helhetstenkende 
 • Flink til å lede, kommunisere og motivere andre,  gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en av Norges fremste avdelinger innenfor endokrinologi. Mulighet til å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt
 • En utfordrende og spennende jobb i en virksomhet med stor samfunnsmessig betydning 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.
 • Konkurransedyktige betingelser
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Erik Borge Skei
Tittel: Direktør - Medisinsk divisjon
Telefon: 94279107
E-post: erik.borge.skei@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen