Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Avdeling for patologi er landets største patologiavdeling med ca. 270 ansatte, derav ca. 50 overleger og
20 LIS. Virksomheten er
lokalisert på tre steder i OUS, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet og overlegene
er organisert i faggrupper. Vi tar i bruk
ny teknologi og forbereder digitalisering. Avdelingen har et aktivt
forskningsmiljø som i 2020 publiserte mer enn 160 artikler i velrenommerte
tidsskrifter. Avdelingen bidrar med fagutvikling og undervisning for
medisinerstudenter og ingeniørstudenter på høyskolenivå.
Sykehuset og avdelingen er i konstant utvikling og endringer i stillingens innhold og arbeidssted kan
forekomme.

Vil du være med på laget? Er du en engasjert leder med gode samarbeidsevner?

Ved avdelingens Seksjon for diagnostikk på Radiumhospitalet/OCCI har vi ledig 100 % fast stilling som seksjonsleder.   
Seksjon Radiumhospitalet er lokalisert i OCCI-bygget og består av Enhet for diagnostikk,
Enhet for leger i spesialisering (LIS) og Enhet for kontor. Enhet for
diagnostikk har 21 overleger som skriver diagnostikk innen fagfeltene hemato-,
urogenital-, gynekologisk-, sarkom-, og thyreoidea-patologi, samt cytologi, inkludert cervix screeningprogrammet. Seksjonsleder har direkte personalansvar
for overlegene i Enhet for diagnostikk og de to enhetslederne for kontor- og
LIS-enhetene.
Seksjonsleder har helhetlig ansvar for diagnostikk, forskning og undervisning som naturlig
hører inn under seksjonens delegerte ansvarsområder samt for drift, personal,
budsjett og resultat for seksjonen. Seksjonsleder deltar i diagnostikk etter
nærmere avtale med avdelingsleder.
Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens ledergruppe.
Seksjonsleder skal delta og ta medansvar for avdelingens samlede fag- og
driftsutfordringer, herunder økonomiske resultatmål og aktivt bidra til at
vedtatte overordnede mål og strategier blir oppnådd. Drift på tre
lokalisasjoner krever koordinering og samarbeid på tvers med de andre
seksjonslederne og avdelingsleder. Seksjonsleder fungerer som en stedlig leder
på den aktuelle lokalisasjonen på Radiumhospitalet. Dette innebærer blant annet
tett samarbeid med histologilaboratoriet.

Startdato etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • fag-, budsjett-, personal, - og resultatansvar for seksjonens samlede virksomhet
 • ansvar for at det utarbeides gode rutiner og prosedyrer
 • løpende resultatoppfølging og rapporteringer til avdelingsleder
 • sikre at seksjonens personell har nødvendig kompetansenivå gjennom aktiv fagutvikling
 • bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner med arbeidstakerorganisasjonene og verneombud på lokalt nivå
 • systematisk HMS-arbeid
 • diagnostisk arbeid etter avtale innenfor noen av faggruppene på Radiumhospitalet

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege
 • spesialist i patologi
 • ledererfaring/lederutdanning, ønskelig med ledererfaring fra sykehus/laboratoriedrift
 • beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • har gode samarbeidsevner
 • tenker helhetlig og lar deg motivere av utfordringer  
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • er strukturert, proaktiv og opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • er tydelig og tilstedeværende - både gir støtte og utfordrer medarbeiderne 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Bodil Bjerkehagen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91375019
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi
Ullernchausseen 70
0424 Oslo
Søk på stillingen