Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Avdeling for patologi er landets største patologiavdeling. Vi utfører celle- og vevsdiagnostikk fra de
aller fleste sykdomsfelt i tett interaksjon med kliniske miljøer i og utenfor
OUS. Avdelingen har ca 300 årsverk. Virksomheten er lokalisert på tre
steder i OUS. Avdelingen mottar årlig ca 70 000 biopsier og
operasjonspreparater, og har et stort og variert prøvemateriale. Vi tar i bruk
ny teknologi og forbereder digitalisering. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø
som i 2020 publiserte mer enn 160 artikler i velrenommerte tidsskrifter.
Avdelingen bidrar med fagutvikling og undervisning for medisinerstudenter og
ingeniørstudenter på høyskolenivå.

 
Ved avdelingens seksjon på Rikshospitalet har vi ledig 100 % vikarstilling som overlege i faggruppe for Gastrointestinal-, lever, galleveier og pancreaspatologi
Vi søker en spesialist med erfaring fra gastrointestinal patologi som ønsker å arbeide med feltet en periode, i en høyspesialisert patologiavdeling.


Seksjon Rikshospitalet har 17 overleger som er organisert i enhet for diagnostikk. Patologene arbeider subspesialisert i faggrupper. Fagfeltene på Rikshospitalet er foruten gastrointestinal-, hepatobiliær og pancreaspatologi hud-, hjerte-lunge-nyre-inkludert transplantasjonspatologi, nevro-, ØNH- og barnesvulstpatologi.  
Vikariatet er fra 1.10.2021 tom 1.7.2022.  Kortere periode kan også være aktuelt. Den som ansettes vil arbeide i den løpende diagnostikken innen faggruppen. Prøvematerialet er variert med prøver fra intern og ekstern poliklinikk, gastrokirurgiske avdelinger i OUS, og mer spesialiserte prøver innen gastrointestinal-, lever, galleveier og pancreaspatologi. Faggruppen mottar en mengde konsultasjoner.    


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • delta i den løpende diagnostikken i faggruppen
 • delta i supervisjon av leger i spesialisering
 • delta i supervisjon av leger og patologiassistenter ved makrobeskjæring
 • delta i enhetens møtevirksomhet og internundervisning
 • bidra i kontinuerlig forbedringsarbeid
 • administrative oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege
 • spesialist i patologi
 • erfaring innen gastrointestinalpatologi

Personlige egenskaper

Hos  oss er det viktig at du:

 • er opptatt av høy faglig kvalitet
 • er interessert og motivert
 • er selvstendig og strukturert
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå med utfordrende og variert arbeid
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristina Myrvold
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48000211
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Søk på stillingen