Kort om arbeidsgiver
Vi søker to engasjerte overleger med interesse for legevaktmedisin 
 
Allmennlegevakten i Storgata 40 utfører årlig ca 100.000 konsultasjoner og sykebesøk og har ansvaret for 18-sengers obspost, overgrepsmottak og en stor telefonsentral. Legevakten håndterer i tillegg til akuttmedisin mange storbyutfordringer: rus, psykiatri, sosiale problemer og migrasjonsproblematikk. Vi deler hus med skadelegevakt, sosial/ambulant akuttjeneste og psykiatrisk legevakt, og samarbeider tett med Legevakt Aker og KAD.

Med bakgrunn i Covid og kommende arbeid med Storbylegevakt lyser vi ut to engasjement som ass. seksjonsoverlege for legetjenesten fra høsten 2021. Engasjementene er av 6 måneders varighet med mulighet for forlengelse.  Engasjementene innebærer lederansvar for fag og personell. Arbeidsoppgavene deles med 3 andre overleger.

Overlegene i seksjonen deler lederansvar for alle heltidsansatte  og deltidsansatte leger. Daglig drift og strategisk utvikling av legevakten møtes i denne stillingen. Faglig er hovedoppgaven å sikre en trygg, men effektiv pasientavvikling og bidra til klare rutiner og godt samspill med byens mange helseinstitusjoner. Overlegene fordeler faglige ansvarsområder seg i mellom og samarbeider tett med sykepleietjenesten og overleger ved andre seksjoner, inkludert legevaktsentral og obspost. 

Personalansvar omfatter også rekruttering, opplæring og organisering av drift. 
Det er ønskelig at overlegene kan delta noe i klinisk arbeid på avdelingen.
Dersom intern søker får stillingen kan det åpne seg andre vikariater i samme periode. Oppgi gjerne om dette er av interesse.   
Oppstart etter avtale

Kvalifikasjoner
 •  Autorisert lege med (evt underveis i) relevant spesialistutdanning  
 • Erfaring fra akuttmedisin og allmennmedisin
 • Ledererfaring
 • Lederutdanning er ønskelig
 • Evne til å jobbe strategisk
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt
 • Refusjonsrett HELFO
Personlige egenskaper
 • Evne til å skape godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med relevante IKT-systemer
 • Søkere vil bli vurdert ut fra hvordan kompetanse og personlige egenskaper supplerer avdelingen for øvrig
Vi tilbyr
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjerende miljø
 • En organisasjon i endring
 • Treningsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for deltagelse i samfunnsmedisinske nettverk
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Allmennlegevakten
Kontaktperson
Navn: Beate Nilsen
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: beate.nilsen@hel.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Storgata 40
0182 OSLO
Søk på stillingen