Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling, seksjon Førde har ledig stillingar for LIS3 radiologi: 

 • Avdelinga har ledig to vikariat, eit på 6 månader og eit på 1 år. Gode muligheter for forlenging for begge. 

Radiologisk avdeling har tre seksjonar: Førde, Lærdal og Eid.

Seksjonen i Førde har CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning/angio og mammografi knytt til BDS (Brystdiagnostisk senter).
LIS inngår i 6-delt vakt med overlege i bakvakt. Arbeidsplan har avspaseringsveke kvar 6. veke.

Føretaket vil tilsetje dei best kvalifiserte søkjarane, og har eit mål om langsiktig rekruttering.
Tilsetting snarast /etter nærare avtale. 

Opplys i søknaden kva stilling ein søkjer på. 

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostikk og pasientbehandling
 • Generell radiologi

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege, ønskjeleg med godkjend gjennomført turnusteneste (LIS1)
 • Stillingane fordrar gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Pasientorientert
 • Sjølvstendig
 • Engasjert
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Gode løns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Rekrutteringstillegg
 • Hjelp med bustad
 • Triveleg arbeidsmiljø og høgt fagleg fokus
 • IA- bedrift (inkluderande arbeidsliv)

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, årsstudie / grunnfag

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Børge Stavland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 578 39 393
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk seksjon FSS, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen