Kort om arbeidsgiver
Prosjektdirektør må ha kompetanse innenfor virksomhetsutvikling og endringsledelse i større byggeprosjekter. I tillegg bør Prosjektdirektør ha kompetanse innenfor prosjektmetodikk og gjennomføring av større byggeprosjekt, fortrinnsvis innenfor helsesektoren. Ansvaret for å utarbeide en gevinstrealiseringsplan ligger også til stillingen.
Stillingen rapporterer til styringsgruppen for prosjektet og til administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Prosjektdirektør (utvikling) vil sammen med prosjektsjef (utbygging) være bindeleddet mellom utviklingsorganisasjonen og utbyggingsorganisasjonen. Prosjektsjef (utbygging) rapporterer også til styringsgruppen.
Ansvar/arbeidsoppgaver
 • Lede og drifte utviklingsorganisasjonen
 • Lede organisasjonsutviklingsprosessen i forbindelse med ny sykehusstruktur
 • Implementere større administrative klinikk- og driftsrelaterte endringer som konsekvens av ny sykehusstruktur
 • Definere funksjonelle og tekniske behov i takt med byggeprosjektets utvikling
 • Delaktig i å utvikle aktuelle strategier og planverk for utviklingsprosessene
 • Tett samarbeid med prosjektsjef utbygging fra Sykehusbygg HF
 • Deltakelse i styringsgruppe, prosjektgruppe og andre aktuelle beslutnings- og informasjonsfora som etableres
 • Lede andre aktuelle samarbeidsfora, og etablere nært samarbeid med driftsorganisasjonen, tillitsvalgte, kommuner og andre aktuelle og viktige aktører
 • Aktiv bidragsyter inn i adm. direktørs ledergruppe, og nært samarbeid med enhetsdirektørene
 • Rekruttere og tiltrekke seg aktuell spisskompetanse og ressurser
 • Budsjettering og økonomistyring
Ønsket bakgrunn erfaring
 • Omfattende erfaring innen virksomhetsutvikling og endringsledelse i større byggeprosjekter, helst fra helsesektoren eller tilsvarende
 • Betydelig erfaring fra prosjektledelse og som fasilitator av utviklings- og endringsprosesser i komplekse organisasjoner
 • Det er ønskelig med erfaring fra sykehusdrift
 • Erfaring fra arbeid med strategi- og planprosesser
 • God innsikt i budsjettering, økonomistyring og kontroll
 • God forståelse for politisk prosesser, og erfaring fra mediekontakt
 • Gjerne helsefaglig utdanning, og ellers utdanning på master-nivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Lederstil/personlige relasjoner
 • Personlig og faglig tillitvekkende, trygg og robust
 • Strategisk og helhetstenkende, analytisk, strukturert og objektiv
 • Utadvendt, god relasjonsbygger og flink til å involvere, engasjere og samarbeide
 • Drivende, beslutningssterk, handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Fleksibel, tålmodig utålmodig, god til å «lese» situasjoner og personer
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å være med å utvikle et fremtidsrettet sykehustilbud
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode vilkår innen pensjon og forsikringer
 • Fantastiske naturopplevelser i en spennende region
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir kan også kontaktes på tlf. 91739659. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 1.september. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Dersom ønsket om å bli unntatt offentlighet ikke blir etterkommet vil man få beskjed om dette med muligheter for å trekke søknaden.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver
Telefon: 91729682
E-post: Peringe.hjertaker@headvisor.no
Navn: Hulda Gunnlaugsdottir
Tittel: Adm.direktør
Telefon: 91739659
Søknad
Søknad merkes: Prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset
Arbeidssted
Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 SANDNESSJØEN
Søk på stillingen