Kort om arbeidsgiver
Avdeling for medisinsk biokjemi tilhører klinikk for medisinsk service - ABK. Avdelingen er en av landets største innenfor medisinsk biokjemi, med en produksjon på ca 7,2 mill analyser per år innen fagområdene klinisk kjemi, immunkjemi, allergi, elektroforese, medikamenter, hematologi, koagulasjon, urinundersøkelser, legemiddelassistert rehabilitering og DNA/RNA /Gen-analyser. 50 % av prøvene kommer fra primærhelsetjenesten. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189. 

Avdelingen har 118 stillinger, fordelt på bioingeniører, helsesekretærer, assistenter, molekylærbiologer, analytisk kjemikere og leger. Ved avdelingen er det nå ledig stilling som overlege innen medisinsk biokjemi. Overlegestillingen er plassert i stab og avdelingsoverlegen blir den nærmeste overordnede. Nye SUS er under oppføring og i løpet av 2024 skal avdelingen flytte inn i nye lokaler med topp moderne analysepark.

Stillingen lyses ut på Dnlf`s nettside www.legejobber.no. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes vil bli involvert i avdelingens daglige drift som en av de medisinsk ansvarlige
 • Arbeidet vil også innebære bred kontakt med interne og eksterne rekvirenter ved å gi medisinskfaglige råd ved valg av analyser og tolking av analyseresultater
 • Være medisinskfaglig ansvarlig for ulike fagområder innen spesialiteten medisinsk biokjemi
 • Vi søker en person som er engasjert, jobber selvstendig, har gode samarbeidsegenskaper og er motivert for faglig utvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist innen medisinsk biokjemi
 • Det er ønskelig med en PhD grad innen fagfeltet
 • Søkere som er under spesialisering innen medisinsk biokjemi og er ferdig med sideutdanningen, vil også bli vurdert
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Avdeling for medisinsk biokjemi har høy faglig aktivitet og søker derfor en motivert og initiativrik medarbeider
 • Gode samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling og evne til fleksibilitet
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Kunne trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø preget av samarbeid og utvikling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Nytt og moderne analyseutstyr
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte velferdstilbud som bla.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Stavanger universitetssjukehus kan tilby leiligheter/hybel for leie i en overgangsperiode

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Skadberg
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 51 51 95 45/+47 418 51 836
E-post: oyvind.skadberg@sus.no
Arbeidssted
avdeling for medisinsk biokjemi
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen