Det å være allmennlege på Nordkyn-halvøya er annerledes enn mange steder i landet. Legetjenesten dekker kommunene Lebesby (tettsted Kjøllefjord) og Gamvik (tettsted Mehamn). Befolkningen på Nordkyn har landets lengste avstand til sykehus langs vei (34 mil). Avstanden til våre små bygdesamfunn er også lang. Været som kan medføre stengte veier og stengt lufthavn i Mehamn gjør legevakta utfordrende, men også faglig tilfredsstillende. Det må understrekes at flertallet av vaktene er rolige fordi samlet befolkningstall er ca. 2500 innbyggere. 

Kommunen har prioritert god legebemanning blant annet for å minske vaktbelastningen. De siste år har vi hatt full bemanning med 2 fastleger og 1 turnuslege både i Kjøllefjord og Mehamn som gir 5/6 delt vakt. Antall pasienter på fastlegelistene er 625.

I tillegg til legevakta har vi også vaktansvar for våre gode sykestuer/sykehjem i Mehamn og Kjøllefjord. I påvente av transport overvåker vi av og til pasienter på våre sykestuer som andre steder befinner seg på sykehusenes intensivavdelinger. Men ''Finnmarksmodellen'' der sykestuer, AMK, luftambulansetjenesten, velutdannet ambulansepersonell og sykepleiere samhandler med fastlegene gjør at uheldige hendelser forekommer svært sjeldent. Det gode samarbeidet med Finnmarksykehusene og UNN Tromsø gjør at tilgangen til best mulig faglig veiledning er umiddelbart tilgjengelig til beste for pasienten. Dette er spesielt viktig i en tid der flere sykehusoppgaver overføres til fastlegene.

Fastlegene på Nordkyn er viktige samarbeidspartnere og vi kan sette av tid til samhandling. I våre arbeidsplaner kan det ved behov settes opp faglige samarbeidsmøter med hjemmesykepleien, fysioterapeutene, NAV, ruskonsulent, kommunepsykolog m.fl. innenfor vanlig arbeidstid. Samarbeidet med 2.linjetjenestene er godt. DPS Lakselv/Karasjok tilbyr regelmessig lyd/bilde veiledning for felles pasienter, og psykiater fra DPS besøker våre 2 legesentre regelmessig for veiledning.

Hos oss kan man starte i jobben uten krav om kjøp av fastlegehjemler og kommunen tilrettelegger for at alle leger kommer i gang med spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering av spesialiteten. Fylkeslegen holder god kontakt med våre kommuner og tilrettelegger for spesialisering i samfunnsmedisin for de som ønsker det.

Ved å bli fastlege ved Nordkyn legetjeneste får man lov til å være lege med de utfordringer og gleder som hører med. Samtidig får man mulighet for tid til familie og fritidsinteresser.

Kvalifikasjonskrav:
Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, samt erfaring og interesse for samfunnsmedisin
Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
Norsk autorisasjon som lege
Gode ferdigheter i norsk eller svensk

Vi tilbyr:
En faglig utfordrende stilling
Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
Gode arbeidsforhold i store og velutstyrte lokaler
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale
Legger til rette for spesialisering
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studiegjeld m.v.
Gode velferds- og andre personalordninger, herunder flyttegodtgjørelse

Annet:
Vi ønsker alle søknader og CV elektronisk i jobbnorge.no
Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, og vitnemål og attester medbringes da.

Søknadsfrist: 9.8.21.
Tiltredelse: etter avtale

Meroffentlighet: Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil da bli vurdert i forhold til offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lebesby kommune
Kontaktpersoner
Navn: Muna Larsen
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: 478 29 005
E-post: muna.larsen@lebesby.kommune.no
Navn: Håkon Furu
Tittel: Kommunelege
Telefon: 41520055
E-post: hakon.furu@gamvik.kommune.no
Arbeidssted
Mehamn Legekontor
Johan Larsens vei 10-12
9770 MEHAMN
Søk på stillingen