Kort om arbeidsgiver

Vi søker Lege i Spesialisering til fast stilling som LIS.2/3 ved seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Sykehuset er per i dag godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Den rehabiliteringsmedisinske sengeposten behandler hovedsakelig pasienter med nevrologiske tilstander. Oppholdene kan være både i form av primærrehabilitering og vurderingsopphold. Etter oppholdet kan pasientene bli fulgt opp poliklinisk eller ved avdelingens ambulante rehabiliteringsteam (ART). Ambulant rehabiliteringsteam skal koordinere og sikre pasientenes overgang fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Avdelingen har også tre måneders kontroll av pasienter som har vært innlagt ved medisinsk avdeling grunnet hjerneslag. 

Den polikliniske avdelingen består av Helse-I-Arbeid-senter, tverrfaglig avklaringspoliklinikk og fysikalsk medisinsk poliklinikk for diagnostikk og behandling av henviste pasienter. Poliklinikken arrangerer egne rehabiliteringsopphold som en del av oppfølgingen. Poliklinikken administrerer også sykehusets kliniske servicefunksjoner og lysbehandling av pasienter med hudsykdommer. 

Seksjonen har 4 overlegestillinger og 1 LIS.2/3-stilling for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Arbeidstid er 40 timer pr. uke. Det er ikke vaktberedskap. Det henvises til Helgelandssykehusets HF sine hjemmesider for flere opplysninger om organiseringen av spesialistutdanningen. Arbeidet foregår i tverrfaglige team sammen med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, logoped, pleiepersonell og klinisk ernæringsfysiolog.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har til sammen ca. 350 ansatte. Vi har meget bred, god og stabil spesialistdekning. Miljøet er preget av en åpen tone, flat organisering, samarbeid mellom avdelingene og faglig entusiasme.

 

Sandnessjøen ligger ute på Helgelandskysten, ved foten av fjellkjeden De syv søstre. Sandnessjøen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland og har daglig hurtigruteanløp og er utgangspunkt for hurtigbåter med mange destinasjoner, samt buss til jernbane. Fra flyplassen rett utenfor byen går daglige flygninger til og fra Oslo, Trondheim og Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdateringer av avdelingens rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med pasienter og øvrig personale
 • Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har stor faglig interesse og engasjement

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for personlig og faglig videreutvikling
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Gode kurs- og permisjonsforhold
 • En fritid i naturskjønne omgivelser
 • Avdelingen har bredt sammensatt og høy faglig kompetanse
 • Det er et godt arbeidsklima både innad i avdelingen og i sykehuset generelt 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Monica Storkjørren
Tittel: Overlege
Telefon: 45414318
Arbeidssted
Medisinske leger Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen
Søk på stillingen