Kort om arbeidsgiver
Asker og Bærum legevakt søker ny avdelingsleder. Legevakten er i dag organisert i to avdelinger, legetjenesten og sykepleiertjenesten. Aktuell stilling er for sykepleiertjenesten (LEVA2). Avdelingen består av ca 35 årsverk klinisk personell, i tillegg har avdelingen 1 fagsykepleier i 100 % stilling og 2 merkantile ressurser i stab. 

Asker og Bærum legevakt er legevakt for ca 190 000 mennesker, og har ca 40 000 legekonsultasjoner og ca 85 000  telefonkontakter i året. Asker og Bærum legevakt er lokalisert på VVHF Bærum sykehus, og har et tett og godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Asker og Bærum legevakt er i dag organisert under Helse og sosial i Bærum kommune. Bærum kommune er en fremoverlent kommune hvor det er fokus på innovasjon og gode tjenester til innbyggere. Dette gjenspeiler seg i tjenestene ved Asker og Bærum legevakt.  


Arbeidsoppgaver
Som avdelingsleder skal du
 • ha ansvar for drift av sykepleieravdelingen, i tett samarbeid med merkantile ressurser tilknyttet avdelingen
 • utvikle sykepleiertjenesten i tråd med nasjonale føringer, med spesielt fokus på legevaktsentralen (116117)
 • sikre rekruttering og opplæring av personell for å møte morgendagens utfordringer
 • utvikle arbeidsmiljøet ved legevakten
 • utvikle turnus slik at den fremstår som attraktiv for de ansatte, i samarbeid med andre ressurser
 • bidra i avvik- og klagesaksbehandling i samarbeid med medisinsk personell og annen ledelse

Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig bakgrunn på bachelornivå (f. eks. sykepleier/lege/paramedic)
 • Lederutdanning / ledererfaring fra offentlig forvaltning
 • Fordel med kjennskap til legevaktmedisin, alternativt annen relevant gren innen medisin
 • Kjennskap til kommunehelsetjenesten
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått min. norskprøve C1

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som
 • har god forståelse for drift av kompleks avdeling, og som kan planlegge
 • har interesse for akuttmedisin
 • har gode tverrfaglig samarbeidsevner
 • tåler å stå i utfordrende situasjoner
 • liker utvikling- og endringsarbeid
 • tar initiativ og ansvar, jobber målrettet og strukturert
 • fremstår som en rollemodell, med evne til å motivere dine ansatte og bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende stilling med store muligheter for faglig- og personligutvikling
 • En hektisk og stimulerende arbeidshverdag, med engasjerte og dyktige kollegaer 
 • Ledergruppe med fokus på utvikling og støtte
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Gyldig politiattest iht Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Lars Erik Gharib-Alhaug
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 41193489
E-post: lars.gharib-alhaug@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Asker og Bærum legevakt
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 GJETTUM
Søk på stillingen