Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost med ØHD og lindringssenger, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte.
Alta har 5 legesentre med til sammen 26 fastleger, samt 4 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.
 
I Alta har fastleger med interesse gode muligheter for å engasjere seg i forskning, fagutvikling, undervisning av medisinstudenter og samfunnsmedisinske oppgaver.
 
Stilla legesenter:
Stilla legesenter er et kommunalt drevet legesenter med plass til 6 fastleger. I januar 2021 flyttet legesenteret inn i helt nye lokaler ved Alta omsorgssenter lokalisert mellom Alta Helsesenter og Universitetet. 4 leger er ved utlysningstidspunkt på plass og en til lege til er planlagt inn i løpet av høsten.
 
Felles for stillingene:
Listetak på 600-700 pasienter under spesialiseringsløpet.
Oppstart: 01.09.21

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Startet spesialisering i allmennmedisin før 01.03.19 eller
 • Gjennomført LIS1 i Norge og fullfører spesialiseringsløp etter ny ordning
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.
 • Legen som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon
 • Personlig egnethet vektlegges
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket
 • Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen – normaltariffen
Du:
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å yte service til pasienter og samarbeidspartnere
 • er faglig engasjert
 • bidrar til godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:
 • Daglegevakt (en fastlege og en LIS 1-lege) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
 • Veiledning til deg som er under spesialisering og tett oppfølging under spesialiseringsløpet
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin
 • https://www.nsdm.no/alta-vil-trene-opp-trenere-i-teamtrening/
 • Kompensasjon eller permisjon med lønn til kurs/veiledningsgruppe i forbindelse med spesialiseringsløpet
 • Hjemmekontorløsning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunal reglement
 • For fastlønnsstilling: i tillegg til fastlønn 30 % av inntektene fra Helfo og pasientinnbetaling.
Som ny fastlege hos oss vil du følges tettere opp i oppstartsfasen av virksomhetsleder og kommuneoverlege.
 
Det forutsettes at den som tildeles hjemmelen inngår avtale om å påta seg listeansvar etter fastlegeavtalen (ASA 4310), med tilpasset listelengde i utdanningsløpet. Hjemmelshaver er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktsordning i henhold til avtaleverk.
Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år. 
 
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av vikar- eller formidlingsbyrå, samt alternative annonsører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: ​​​​​​​Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder Legetjenesten
Telefon: 91 75 08 65
Navn: Ingunn Heggheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 35 997
Arbeidssted
Follumsvei
9510 ALTA
Søk på stillingen