Kort om arbeidsgiver

Vi lyser ut vikariat for lege i spesialisering i klinisk farmakologi for tidsperioden 16.08.2021 - 31.12.2021.

Ved Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål jobber vi med klinisk farmakologiske tjenester knyttet til analyse av rusmidler,
toksiske alkoholer, hjerte-karmidler, i tillegg til utvalgte antibiotika,
antiepileptika og psykofarmaka. Vi har p.t. fem LIS-stillinger og fem
overlegestillinger i seksjonen. Legene har det medisinskfaglige ansvaret for de
farmakologiske analysene som utføres på Ullevål og samarbeider tett med
analyseenheten og utviklingsenheten internt i seksjonen. Vi har også utstrakt samarbeid
om farmakologiske problemstillinger med både klinikere og forskere i og utenfor
sykehuset. Seksjonen er i gang med å utvide og effektivisere analyserepertoaret
hva gjelder flere av de nevnte fagområdene. Avdelingen er godkjent
utdanningsinstitusjon for spesialisering i klinisk farmakologi.

Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus er organisert under Klinikk for laboratoriemedisin og har
oppgaver og kompetanse som spenner vidt innenfor farmakologien. Avdelingen har
virksomhet innen klinisk farmakologi (laboratorieservice), basal og klinisk
farmakologisk forskning, legemiddelinformasjon, bivirkningsovervåkning,
dopinganalyse, klinisk legemiddelutprøving, legemiddeløkonomi,
legemiddelsikkerhet og legemiddelforsyning. Avdelingen har til sammen ca. 130 ansatte.
Klinisk farmakologi utgjør tre av seksjonene i avdelingen, og har
laboratorievirksomhet foruten på Ullevål, også på Rikshospitalet og ved
Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med resten av legegruppen være bindeledd mellom klinikere og laboratoriet.
 • Kontakten med klinikere innebærer for eksempel svarkommentering, besvarelse av henvendelser, undervisning og møtedeltakelse.  
 • Leger i spesialisering vil delta i tverrfaglig samarbeid i laboratoriet, og vil bidra i metodeutvikling av nye analysemetoder og forbedringsarbeid knyttet til eksisterende metoder.  
 • Forbedringsarbeid, blant annet knyttet til kommentering av analysesvar og til kvalitetsarbeid generelt. 
 • Spesialistutdannelse innebærer blant annet faglig veiledning og systematisk kollokvievirksomhet.
 • Leger i spesialisering forventes å bidra aktivt i internundervisning. 
 • Deltakelse i interne og eksterne møter, arbeidsgrupper, råd og utvalg.  
 • Samarbeid med fagmiljø i andre avdelinger og klinikker i OUS.
 • Stillingen gir mulighet for å fordype seg i et spennende fagområde som er i stadig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus) 
 • Interesse og engasjement for faget klinisk farmakologi
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig   

Personlige egenskaper

 • Være selvdrevet og ha evne til selvstendig arbeid  
 • Ha gode samarbeidsevner og trives med tverrfaglig samarbeid 
 • Være løsnings- og resultatorientert  
 • Ha gode evner til å skape relasjoner og bygge nettverk  
 • Ha høy arbeidskapasitet  
 • Være motivert for å drive frem faget klinisk farmakologi

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale  
 • Høyt faglig nivå  
 • Mulighet for spesialistutdannelse 
 • Utfordrende og variert arbeid  
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø  
 • Medlemskap i pensjons- og forsikringsordninger

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingebjørg Gustavsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92086824
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for farmakologi, seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål
kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen