Kort om arbeidsgiver
Bydel Søndre Nordstrand søker en assisterende bydelsoverlege, evt bydelslege, for å styrke kapasiteten pga økte arbeidsoppgaver ifbm pandemien. Stillingen utlyses som et engasjement ut året, med evt mulighet for forlengelse. Stillingen er organisert i enhet Folkehelse i bydelsdirektørens stab. Enheten ledes av bydelsoverlegen, og har ansvar for smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse med mer. Enheten består også av et lokalmedisinsk senter med fastlegevirksomhet og legetjenester knyttet til migrasjonshelse, helsestasjon og skolehelsetjeneste. I forbindelse med pandemien har bydelen etablert et smittevernteam som bistår i arbeidet med smitteoppsporing, og et eget vaksinesenter, som bydelsoverlegen har det medisinskfaglige ansvaret for.
Ass. bydelsoverlege/bydelslege skal bidra til ivaretakelse av enhetens medisinskfaglige oppgaver. Det kan være aktuelt med intern omrokkering, og både søkere som ønsker samfunnsmedisinske oppgaver som ass. bydelsoverlege og søkere som ønsker mer kliniske oppgaver som bydelslege er velkommen til å søke. Arbeidsoppgavene vil bli fordelt mellom bydelsoverlegen/bydelsleger og ass. bydelsoverlege/bydelslege etter nærmere avtale, og etter interesse/kvalifikasjoner.
I utgangspunktet 100% stilling, men også mulig med 50-100% stilling.
Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver
 • Smittevernarbeid vil være sentralt i forbindelse med den pågående pandemien
 • Andre lovpålagte oppgaver og generell medisinskfaglig rådgivning
 • Evt legearbeid ved helsestasjon/skolehelsetjeneste/lokalmedisinsk senter
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver og legeoppgaver fordeles av bydelsoverlegen
 • Deltagelse i samfunnsmedisinsk vaktordning i Oslo kommune vil kunne påregnes
 • Utforming av bydelens legeplan
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten er ønskelig
 • Interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
 • Spesialitet i allmennmedisin eller samfunnsmedisin er en fordel.
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter og fremstillingsevne i muntlig og skriftlig norsk 
Personlige egenskaper
 • Er engasjert, strukturert og positiv
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er systematisk, pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
 • Arbeider selvstendig, tar initiativ og er effektiv
 • Har god rolleforståelse
 • Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere stress
 • God systemforståelse, administrativt og politisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin/allmennmedisin og smittevern 
 • Hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i bydelen
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk
 • Gyldig politiattest iht. § helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Bydelen har ca. 38 000 innbyggere, ligger syd i Oslo og grenser til marka i øst og sjøen i vest. Det er kommunikasjonsmuligheter med tog, t-bane og buss til sentrum. Vi er ca. 1200 ansatte og har fokus på at tjenestene vi leverer til bydelens innbyggere skal være preget av kvalitet, kompetanse og medvirkning. Bydelens visjon er «Sammen er vi best!».
 
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Enhet folkehelse, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Kontaktperson
Navn: Anne Stine Garnes
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Rosenholmveien 22
1203 OSLO
Søk på stillingen