Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen er det ledig to 6 måneders engasjement i 100 % stilling for LIS - spesialisering i psykiatri.
Engasjementene er ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Allmennpsykiatrisk døgnenhet, begge med oppstart 01.09.21.
Voksenpsykiatrisk avdeling består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.

Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i psykiatri etter gammel ordning, og dekker hele LIS 3 utdanningen etter ny ordning. Seks måneder engasjement er tellende for spesialisering allmennmedisin (sykehustjeneste)

Voksenpsykiatrisk avdeling inngår i Klinikk psykisk helse og rus sammen med BUP Vest, Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen og Senter for psykofarmakologi. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen forskningsaktivitet i samarbeid med bla UiO.

Kvalifikasjoner/egenskaper
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Dagtid LIS
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Positivt engasjement og god arbeidskapasitet
 • Norsk autorisasjon
 • Grunnleggende datakunnskaper
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Godkjent 5-årig utdanningsprogram for leger i spesialistutdanning i psykiatri
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Omfattende teoretisk utdanningsprogram
 • Internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder
 • Lønn som Lege i spesialisering f.o.m. kr. 647 000 t.o.m. kr. 778 000 pr år i 1/1 stilling. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Harald Aulie
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 22 02 98 00
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO