Kort om arbeidsgiver
O-avtalen (ASA  4310 - pkt 8.2) innebærer at Våler kommune drifter senteret og har arbeidsgiveransvar for hjelpepersonell. Fastlegene er selvstendig næringsdrivende, og henter sin inntekt fra egenandeler og refusjoner. Den ledige hjemmelen har ingen inngangskostnad og får tilgang til senterets utstyr.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom kommunen og fastlegene i fellesskap som regulerer tilbakeholdelse av basistilskudd som husleie, fordeling av kommunale oppgaver, og øvrige driftssaker. 

En av våre fastleger velger nå andre utfordringer, og vi har en ledig hjemmel. Pr i dag er det 1330 pasienter på listen. Det vurderes endringer i listelengder og fordeling av kommunale oppgaver og revidering av samarbeidsavtalen mellom kommunen og legene. Ny hjemmelshaver vil få mulighet til å påvirke evt. endringer og nye løsninger samt delta i vurdering av opprettelse av ny ALIS-hjemmel dersom det blir aktuelt. 

Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere til den ledige hjemmelen, vil ALIS-hjemler vurderes. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Våler kommune
Kontaktpersoner
Navn: Siri Brunborg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 90140790
E-post: sb@vis.kommune.no
Navn: Bo Brendstrup
Tittel: Kommunelege
Telefon: 41619397
E-post: kommunelegen@vis.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Våler legesenter
Vålgutua 200
2436 VÅLER I SOLØR
Søk på stillingen