Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk avdeling Agder (døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet med tanke på spesialistutdanningen i voksenpsykiatri.  Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle læringsmål i voksenpsykiatri (VOP).  Sykehuset gir dessuten opplæring som oppfyller alle felles læringsmål (LM).  Hele spesialistutdanningen i psykiatri kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.

I Arendal har Psykiatrisk sykehusavdeling og Distriktspsykiatrisk avdeling til sammen 17 overlegestillinger, 11 stillinger for leger i spesialisering i voksenpsykiatrien og 2-4 turnusleger.

Vi har ledig for lege i spesialisering i psykiatri:
- 3 x 100 % fast stilling. LIS1 ferdige med distriktstjeneste i løpet av 2021 eller 2022 oppfordres også til å søke. Oppstart etter avtale.

Det er et krav at søkere til faste stillinger må ha fullført 18 mnd turnus/LIS1-tjeneste.

Om det ikke er kvalifiserte søkere til de faste stillingene vil det vurderes å tilby vikariater. Varighet og oppstart etter avtale.  

Spesialitet: psykiatri

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger.  Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning, for tiden 12-delt tilstedevakt
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet Sykehus hf, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste for å få fast stilling 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig svært godt
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk
 • Det er ønskelig med erfaring i psykiatri

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner i et til tider hektisk arbeidsmiljø.  Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team, og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. 

Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  Du må være fleksibel og profesjonell, men personlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med faste ukentlige møtepunkt
 • God dekning av spesialister med høyt faglig nivå
 • All veiledning, obligatoriske kurs og undervisning i spesialiseringen overholdes
 • Veiledning i psykoterapi gis av gode veiledere 
 • Aktivt forskningsmiljø 
 • Utfordrende og variert arbeid
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2% pensjonstrekk) og dette gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.  I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst inkl rekrutteringstillegg og tillegg for utvidet vaktområde
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lillian Sætrum
Tittel: Konsulent - HR
Telefon: 900 17 186
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 938 6 9494
Navn: Kirsten R. Susort
Tittel: Lege i spesialisering
Telefon: 994 20 588
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal
Dydens vei 22
4838 Arendal
Søk på stillingen