Bildediagnostikk Elverum-Hamar utlyser ett vikariat for lege i spesialisering innen radiologi.

Stillingen er ledig f.o.m. 01.09.2021 t.o.m. 04.09.2022. Litt tidligere eller litt senere oppstart kan eventuelt avtales nærmere. Ta kontakt for spørsmål.

Divisjon Elverum-Hamar har én felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget.

Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR maskiner, 3 CT maskiner, 6 UL, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 RG-lab. I tillegg til seksjon for nukleærmedisin med 1SPECT, 1 gammakamera og PET CT -tilbud. Det utføres årlig ca. 100 000 undersøkelser.

Det er også eget bryst diagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har 18 overleger og 9 LIS.

LIS har 9 delt vakt, med aktiv tilstedevakt på Hamar sykehus for begge lokalisasjonene. Det er stedlig bakvaktsordning for overleger på begge lokalisasjoner.

Stillingen innebærer arbeid på begge geografiske lokasjoner, det vil si arbeid både på Elverum og på Hamar. LIS får ta del i arbeidet på alle modaliteter. Vi legger stor vekt på god opplæring og veiledning i hele bredden av radiologifaget.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.  

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar ønsker deg som er interessert i faglige utfordringer og som er god til å arbeide i team.
 • Den vi ansetter forstår, respekterer og bidrar aktivt med avdelingens oppgaver og utvikling.
 • Det forutsettes deltakelse i felles LIS-undervisning i Bildediagnostikk i Sykehuset Innlandet.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Fullført norsk turnustjeneste/LIS1.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig 
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Positiv 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Trine Fleischer Eng
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92283300
Arbeidssted
Bildediagnostikk, Elverum-Hamar
Skolegata 32
2318 Hamar
Søk på stillingen