Vi utvider Gastromedisinsk avdeling og har nå ledig stilling som LIS 2/3

Gastromedisinsk avdeling består av sengepost, gastrolaboratorium og poliklinikk ved Nordbyhagen, og gastrolaboratorium ved Ski sykehus. Hovedarbeidssted vil være ved Nordbyhagen, men noe arbeid må påberegnes ved gastrolaboratorium Ski sykehus.

Avdelingen har 19 overlegeårsverk inkludert 2 professor II, 4 overleger i forskning, 9 LIS i rotasjon, samt 2 spesialsykepleiere, 2 forskningssykepleiere og 1 forskningssekretær. Nå søker vi ny LIS 2/3 i fast stilling til oss. 

Ved Nordbyhagen har avdelingen sengepost med 14 senger, dagenhet tilknyttet denne, samt gastrolaboratorium, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og konsultasjonspoliklinikk. Vi dekker alle områder innen gastroenterologi.
Avdelingen har nært samarbeid med Gastrokirurgisk avdeling, Onkologisk avdeling og Barne- og ungdomsklinikken.
Det utføres diagnostiske og terapeutiske endoskopier inkludert ERCP, ca 10 000 undersøkelser hvert år.
Ved Ski sykehus utføres hovedsakelig diagnostiske gastro- og koloskopier.

Avdelingen driver stor forskningsaktivitet, både klinisk utprøving av nye legemidler og forskerinitierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), samt nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.
Undervisningen er ivaretatt gjennom fellesundervisning og avdelingsvis undervisning.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesten innbefatter arbeid på poliklinikk, sengepost, dagenhet og gastrolaboratoriet
 • Deltakelse i vaktordning i akuttmottaket
 • Interesse for forskning
 • Erfaring fra forskningsarbeid er ønskelig

Kvalifikasjoner

 • LIS i henhold til gjeldende spesialiseringsløp
 • Faglig dyktig innen indremedisin
 • Endoskopierfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjent med forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Faglig interesse og engasjement
 • Evne til å ta initiativ
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi vektlegger bruk av informasjonsteknologi og satser på bruk av talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marianne Kopperud Aasberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92893276
E-post: mkop@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Gastromedisinsk avdeling
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog