Kort om arbeidsgiver
Ønsker du en utfordrende og meningsfull stilling som NAVs nye sjeflege? Arbeids- og velferdsdirektoratet skal ny sjeflege, og vi søker deg som både har bred medisinskfaglig erfaring og liker å lede mennesker og prosesser på en god og effektiv måte. Stillingen innebærer at du vil ha det overordnede trygdemedisinske ansvaret i NAV.

Du blir en del av et stort fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer. Du vil få muligheten til å jobbe innen et fagfelt med stor politisk oppmerksomhet. Du vil bidra til NAVs utviklings- og digitaliseringsarbeid, og vil få muligheten til å være med på utformingen av fremtidens velferdstjenester.

Stillingen er organisatorisk plassert i Arbeids- og tjenesteavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, men du vil bidra inn med din kompetanse på tvers av linjer og enheter i organisasjonen. Stillingen innebærer koordinering av det trygdemedisinske fagmiljøet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og sammen med de øvrige legene vil du få glede av å være en del av et stort miljø med sammensatt kompetanse.
 
 
Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for koordinering av det trygdemedisinske fagmiljøet i Direktoratet
 • Bidra i offentlig utredningsarbeid som legetjenesten i NAV er involvert i
 • Håndtering av interne og eksterne henvendelser som omhandler trygdemedisinske spørsmål.
 • Besvare spørsmål fra interne og eksterne samarbeidspartnere, vedrørende medisinske vurderinger og problemstillinger
 • Bidra til utvikling av digitale verktøy for etaten, inklusiv den rådgivende legetjenesten
 • Ha et overordnet medisinskfaglig ansvar for produktutviklingen i NAV
 • Ansvar for koordinering av den rådgivende legetjenesten i NAV
 • Utviklings- og driftsansvar for grunnopplæring og kompetansehevende tiltak for den rådgivende legetjenesten i NAV
 • Undervisnings- og opplæringsarbeid samt kontakt med relevante forskningsmiljøer
 • Forvaltning, oppdatering og videreutvikling av eksterne verktøy for sykmelder/helsepersonell i samarbeid med Helsedirektoratet og legeforeningen
 • Ha ansvar for gjennomføring av utviklingsarbeid som kan kreve tverrfaglig involvering
 • Bidra i arbeidet med regelverksutvikling og høringsuttalelser
 • Ansvar og/ eller deltakelse i utredningsoppdrag som omhandler fagområdet.
 • Ledelse av koordineringsenheten for den rådgivende legetjenesten
 • Representere NAV i samarbeid med øvrige direktorater og departementer, partene i arbeidslivet, pasientforeninger og helsetjenestens organisasjoner
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført spesialisering
 • Bred erfaring innen samfunnsmedisin/kliniske fag og/eller andre relevante spesialiseringer
 • Du må ha forståelse og interesse for offentlige tjenester og forvaltning
 • Du må ha erfaring fra utredningsarbeid og strategisk arbeid på overordnet nivå
 • Du må ha dokumentert erfaring innen ledelse
 • Det er en fordel om du har utdanning innen ledelse
 
Personlige egenskaper
 • Du er tydelig, engasjerende og visjonær
 • Du er utpreget god til å samarbeide med andre, og bidrar til å dele kunnskap
 • Du er god til å organisere eget arbeid og tar ansvar for fremdrift og kvalitet
 • Du tenker utvikling i arbeidet du utfører og evner å bruke din medisinske kompetanse inn i dette
 • Du må ha evne til å se helhet og forstå et komplekst fagområde
 • Du er analytisk og strategisk
 • Du trives med en innholdsrik hverdag og kan omstille deg i takt med behov i organisasjonen
 • Vi søker deg som lar deg engasjere av NAVs samfunnsoppdrag
Vi tilbyr
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kolleger i en etat med ambisjoner
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter
 • Hytteforening med mulighet til å leie hytte på fjellet
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • Lønn kr. 1 100 000 - 1 300 000, i stillingskode 1348 Sjefslege. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten gjelder
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktpersoner
Navn: Tonje Fossan-Waage
Tittel: Konsulent Capus
Telefon: 41277460
E-post: tonje.fossan-waage@capus.no
Navn: Bjørn Erstad
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 911 66 474
E-post: bjorn.erstad@nav.no
Navn: Grete Damberg
Tittel: Sjefslege
E-post: Grete.Damberg@nav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Sjeflege NAV
Arbeidssted
Oslo, Helsfyr
Fyrstikkalléen 1
0661 OSLO
Søk på stillingen