• Listelengde: 1400
  • Journal system: WebMed
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Grunnet skifte av jobb til fast kommunal sykehjemsstilling er det ledig fastlegevikariat på Lørenskog Legesenter i perioden fra 01.09.21 - 31.08.22. Det kan bli mulighet for lengre vikariat.

Lørenskog Legesenter er lokalisert i moderne lokaler på Fjellhamar. Kort pendleravstand til Oslo. Ligger svært nærme Fjellhamar stasjon dersom man ønsker ta tog. Innendørs parkering i garasje. Mulighet for hjemmekontor løsning.

Kontoret har 5 hjemler. Det er en travel arbeidsplass med gode inntjeningsmuligheter.

Vikariatet innebærer per d.d ingen kommunal bistilling, men det kan søkes om deltakelse i legevakt som er lokalisert i Lillestrøm. Dette må da avtales på egen hånd. Ingen vakter følger med stillingen.

Søkeren må ha norsk autorisasjon.

CV sendes og spørsmål kan stilles til Espen Johansen, hanespen@hotmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Espen Johansen
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 47262903
E-post: hanespen@hotmail.com
Arbeidssted
Lørenskog Legesenter
Haneborgveien 103
1463 FJELLHAMAR