Kreftavdeling og Senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Virksomheten består i dag av Stråleterapienheten, Kreftenheten Gjøvik, Kreftenheten Lillehammer og lindrende senter med palliative team på både Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har sengepost med 10 senger.
Kreftenhetene gir poliklinisk cellegiftbehandling samt at vi har tett samarbeid med lokalmedisinske sentre på Fagernes og Otta, samt at det bygges opp et tilbud også på Hadeland (Gran). Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet HF. Kreftenhetene har moderne utstyr og stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med posisjoneringsutstyr fra C-rad). Stereotaksi er et nytt tilbud som er under oppbygging ved enheten.
Avdelingen har virksomhet ved Gjøvik og Lillehammer. Alle legene er per i dag geografisk plassert ved Gjøvik. Digitale løsninger og videokonsultasjoner brukes aktivt i driften. Forskning er et satsningsområde. Avdelingen har, eller jobber med, å knyttet til seg erfarne og meriterte forskere, koordinatorer, klinikere og studiesjukepleiere. Vi ønsker å tilby flere pasienter utprøvende behandling gjennom deltakelse i kliniske studier. Målet er at utprøvende behandling skal bli en integrert og naturlig del av klinisk praksis og pasientbehandling ved avdelingen. Det planlegges oppstart av flere kliniske studier høsten 2021. Kreftavdelingen er i utvikling og bygger opp sitt tilbud.

Ved avdelingen er det ledig stilling som:

Lege i spesialisering 2/3 i onkologi – 100% fast stilling

Vi samarbeider med OUS for spesialistutdanning.

Tiltredelse etter avtale, helst snarlig. 

Det kan bli aktuelt med ytterligere tilsettinger fra samme søkermasse dersom flere LIS-stillinger blir ledige innen søknadsfristens utløp.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk innenfor medisinsk onkologi og stråleterapi
 • Visitt, inn- og utskrivelser av onkologiske pasienter i sengepost, under supervisjon med overlege
 • Arbeide i tverrfaglig team: tverrfaglige vurderinger, utredning og behandling
 • Delta i internundervisning for avdelingen og undervisning for pasienter/pårørende
 • Leger i spesialisering vil under supervisjon av overlege utføre selvstendige oppgaver knyttet til vurdering av behandlingsopplegg

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege, ha fullført og godkjent LIS 1
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Relevant yrkeserfaring, klinisk erfaring og akademisk kompetanse vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet, samt god pasientbehandling
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig og evne til å håndtere høyt arbeidspress
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, i møte med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i utvelgelsen 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Per i dag ingen vaktordning, arbeidstid primært på dagtid.
 • Anledning til høy faglig utvikling, samt personlig utvikling.
 • Regelmessig etisk supervisjon 
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • Mulighet for 1 år indremedisin inkludert hematologi i divisjonen. 
 • Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Svein Ove Husnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90198895
E-post: svein.ove.husnes@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen