Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100% stilling som fastlege ved Bagn legesenter. Stillingen er i tillegg til kurativ fastlegevirksomhet planlagt tillagt kommunelegeoppgaver og deltakelse ved interkommunal legevakt. Den forholdsmessige fordelingen mellom oppgavene vil bli drøftet med den som tilbys stillingen.
 
Bagn legesenter ligger i kommunehuset Tingvoll i kommunesenteret Bagn. Legesenteret har i dag to avtaleleger med tillegg av en LIS-1-lege, samt 3,60 årsverk for helsesekretær. Senteret er velutstyrt i lyse og trivelige lokaler.
 
Hjemmelen skal dekke fastlegetilbud for 800 – 1000 listepasienter. Det forutsettes at de tre legene i senteret dekker opp for hverandres ferier og fravær, både når det gjelder kurativ virksomhet, kommunale oppgaver og legevakt. De øvrige to legene i senteret er spesialister i h.h.vis geriatri, indremedisin og allmennmedisin og har lang erfaring. 

Arbeidsoppgaver
 • Kurativt fastlegearbeid
 • Kommunelegeoppgaver som bl.a. helsestasjons- og skolehelsetjeneste-lege
 • Valdreskommunene har interkommunal legevakt som er lokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes. I tillegg til egne vakter er det mulighet for å ta på seg ekstra vakter ved øvrige legers fravær
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist, eller under/starte opp spesialisering, i allmennmedisin  (jf. forskrift om kompetansekrav for lege)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må være trygg i bruk av digitale verktøy
Personlige egenskaper
Vi ønsker at den som blir ansatt:
 • har interesse for og kompetanse innen allmennmedisin
 • har god arbeidskapasitet
 • har evne til å jobbe selvstendig, men som samtidig er god på lagarbeid
 • er sterk på strategi og gjennomføring av oppgaver
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlig egnethet vil bli vektlagt  
Vi tilbyr
 • Givende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et miljø med gode og erfarne arbeidskolleger
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn etter nærmere avtale. En kombinasjon av fastlønn og refusjonsandel kan diskuteres.
 • Øvrige betingelser er hjemlet i sentral særavtale - jf. ASA 4310
 • Rettigheter og plikter i hht det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk
 
Den som blir ansatt, må legge frem godkjent politiattest før tiltredelse.
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Dersom noen ønsker å unntas offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får søkeren beskjed før listen offentliggjøres slik at han eller hun kan velge å trekke sin søknad.

Vi ber om at attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Aurdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Laila Nereng
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 92252728
E-post: Laila.Nereng@sor-aurdal.kommune.no
Navn: Anne Kirsti Sørumshaugen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99416418
E-post: Anne.Kirsti.Sorumshaugen@sor-aurdal.kommune.no
Arbeidssted
Tingvollbakkin 15
2930 BAGN
Søk på stillingen