Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til Lovisenberg legesenter, Geitemyrsveien 45B, 0456 Oslo.
 
Lovisenberg legesenter er et veldrevet fastlegekontor med totalt 4 fastlegehjemler. Alle 4 er erfarne allmennleger. Den utlyste hjemmelen har per i dag et listetak på 1500 pasienter.
 
Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter i dag CGM, men går over til Webmed journalsystem høsten 2021. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Nils Fredrik H. Moseid på telefon 905 76 078.
 
  • Fastlege i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering
  • Det legges vekt på personlig egnethet, som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktperson
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Arbeidssted
St. Olavs plass
0130 OSLO