Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig deleliste i fastlegeordningen, knyttet til Lille Grensen legesenter, Lille Grensen 3, 0159 Oslo.

Lille Grensen legesenter er et veldrevet fastlegekontor med totalt 4 fastlegehjemler. Alle 4 er erfarne spesialister i allmennmedisin.  Delelisten er knyttet til en hjemmel som per i dag har et listetak på 2000 pasienter.

Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter Pasientsky journalsystem.

Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Trond Daae-Johansen på telefon 932 82 185.


Arbeidsoppgaver
  • Deleliste i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Kvalifikasjoner
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering

Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet, som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest
Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Berg
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 21802180
Navn: Ragnhild Olsen Hvoslef
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Lille Grensen 3
0159 OSLO