Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker.

Ved Ortopedisk avdeling har vi nå to ledige stillinger for lege i spesialisering (LIS) i ortopedi (2-årsstilling). Stillingene er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe I-tjeneste til spesialiteten ortopedisk kirurgi. Starttidspunkt 01.11.2021 eller tidligere.

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Vi disponerer to sengeposter, en dagkirurgisk post, operativ enhet, ti operasjonsstuer og poliklinikk. Det er i dag ansatt seksten overleger og to LIS innen fagområdet ortopedi. Vi har for tiden én doktorgradsstipendiat ansatt i avdelingen.

Vi er en elektiv kirurgisk avdeling som har satset spesielt på protesekirurgi i hofte, kne og skulder. Videre har vi satset mye på artroskopisk kne- og skulderkirurgi. 

Vi har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet. Kirurgene arbeider selvstendig og har liten vaktbelastning. Vi har en hjemmebasert vaktordning, ingen kirurgisk aktivitet i sommerferien, og noe redusert aktivitet i julen og påsken.

Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet og åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene.
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Henrik Axel Hofgaard
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 979 65 959
Navn: Peter Grant
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 960 91 376
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO