Kort om arbeidsgiver
En av våre rådgivende overleger skal ha permisjon i 6 mnd. for å jobbe i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vi har derfor ledig et 40 % vikariat fra september 2021 til mars 2022. Det er også muligheter for at vikariatet kan bli forlenget videre utover i 2022.

Arbeidssted er ved vår avdeling i Kristiansand og det forventes tilstedeværelse i avdelingen innenfor ordinær arbeidstid. Også andre arbeidssteder kan vurderes, men da forventes det tilstedeværelse i Kristiansand etter avtale.

NAV Klageinstans har i dag åtte overleger i ulike stillingsstørrelser, til sammen ca. fire stillinger. Disse har kontorsted i en av våre seks avdelinger. Våre rådgivende overleger har ulike spesialiteter og erfaringsbakgrunn. Vi har et godt miljø, både faglig og sosialt, og treffes regelmessig for å drøfte ulike trygdemedisinske problemstillinger.

Arbeidsoppgaver
 • være en medisinsk ressurs for saksbehandlerne
 • gi trygdemedisinsk rådgivning, både skriftlig og muntlig, i enkeltsaker
 • gi rettledning og undervisning av etatens tilsatte og samarbeidspartnere
 • gi systematiske tilbakemeldinger i organisasjonen
 • gi medisinske vurderinger i saker for Lagmannsretten og stille som sakkyndig vitne for staten i aktuelle saker
Kvalifikasjoner
 • medisinsk embetseksamen med gyldig norsk autorisasjon
 • ønskelig med spesialisering innen arbeidsmedisin, fysikalsk medisin, allmennmedisin, men også andre spesialiteter kan være aktuelle
 • erfaring fra tilsvarende arbeid og gjerne fra NAV er en fordel
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • interesse for trygdemedisin
Vi tilbyr
 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • aktive og engasjerte kollegaer
 • lønn kr. 950.000 til 1.050.000 tilsvarende 100 % stilling i stillingskode 0207 Overlege
 • for fastlege eller spesialist med driftsavtale tilstås det praksiskompensasjon etter Særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NAV Klageinstans
Kontaktperson
Navn: Harald Elvsåshagen
Tittel: Koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 952 31 3198
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kristiansand
Markens gate 55
4612 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen