Kort om arbeidsgiver

Som lege i Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi ved Sykehuset Innlandet har man medisinskfaglig ansvar for laboratoriene ved seksjonene Hamar, Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Tynset. Kontorsted fortrinnsvis Lillehammer - men delte løsninger kan diskuteres. Avdelingen ledes av avdelingssjef i samarbeid med avdelingsoverlegene innen immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi.

Immunologi og transfusjonsmedisin:

Det utføres et bredt spekter av immunhematologiske og immunologiske analyser. Blodtyper og utredning av blodtype antistoff utføres bl.a. som pretransfusjons-undersøkelser og på gravide. Immunologiske analyser utføres som en del av diagnostikk og oppfølging av autoimmune sykdommer. Vi produserer, lager og utleverer blodprodukter til alle sykehusene i SI, samt prehospitalt, og som grunnlag for dette har vi et trofast blodgiverkorps og ca. 10.000 tappinger pr. år. Klinisk ransfusjonsmedisin inkluderer "Patient Blood Management" og samarbeid med de kliniske avdelingene. Det samarbeides også med avdelingens dyktige bioingeniører.

 

Undervisning, fordypning og forskning er en naturlig del av faget - som er under stadig utvikling.   

Samarbeidet med de kliniske avdelingene i Sykehuset Innlandet HF prioriteres og ønskes utviklet.

Mer informasjon om legespesialitetene immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi på www.legeforeningen.no

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har ledig stilling for:

OVERLEGE - fagområde immunologi og transfusjonsmedisin
100% vikariat - varighet 1 år, med mulighet for forlengelse eller fast stilling. Tiltredelse snarest.

Søkere bes benytte legeforeningens søknadsskjema, link til skjemaet ligger i WebCruiter. Søker bes også angi hvilken stilling som søkes.

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege
  • Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

  • Avdeling blodbank og medisinsk biokjemi har høy faglig aktivitet og søker derfor en motivert og initiativrik medarbeider
  • Evne til å bidra til godt samarbeid og arbeidsmiljø

Vi tilbyr

  • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Gode pensjonsvilkår i KLP 
  • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
  • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Mona Elin Steen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: Tlf. 624 38501 / +47 481 30082
Navn: Solveig Meyer Mikalsen
Tittel: Avdelingsoverlege medisinsk biokjemi
Telefon: 975 06 220
Navn: Karin Magnussen
Tittel: Avdelingsoverlege Immunologi og transfusjonsmedisin
Telefon: 401 42 577
Arbeidssted
Divisjon Medisinsk service, Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi.
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen