Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling er den største avdelinga ved Ålesund sjukehus. Den inneheld 3 sengepostar,
poliklinikkar, dialyseining og intensivsenger. Avdelinga har fagseksjonar innanfor nyresjukdomar,
lungesjukdomar, blodsjudomar, hjartesjukdomar, diabetes- og stoffsjukdomar, mage-tarmsjukdomar, 
intensivbehandling og infeksjonssjukdomar.

Medisinsk avdeling Ålesund sjukehus har ledig stilling for lege i spesialisering i indremedisin, Førebels er dette eit vikariat i perioden frå 06.09.2021 og i 6 mnd.

Attestar/tenestebevis må lastast opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid på poliklinikk og sengepost, samt akuttmottak
 • Supervisjon/veiledning av LIS1
 • Internundervisning
 • Deltaking i avdelinga si vaktordning
 • Utviklings- og forbetringsarbeid

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
 • Kommunikasjon- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • Evne til fleksibilitet
 • Gode språkkunnskaper i norsk/skandinavisk, både muntleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Godt humør
 • Evne til å samarbeide i team

Vi tilbyr

 • Eit sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Jørn-Åge Longva
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70105651
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund