Kort om arbeidsgiver
Da nåværende hjemmelsinnehaver skal ut i 1 års permisjon i forbindelse med spesialiseringen, er det ledig et års vikariat med fastlønn ved Elvebredden legekontor, Steinkjer kommune. Elvebredden legekontor er et kommunalt drevet legekontor. Vikariatet er ledig fra 16.8.2021, evt. oppstart seinere, kan avtales.
 
Vi tilbyr
Elvebredden legekontor er et nytt og moderne 5 legers kontor, hvor det pr i dag jobber 5 erfarne og hyggelige legekollegaer. På legekontoret jobber det 4 sykepleiere og 2 helsesykepleiere, alle erfarne og hyggelige folk. Legekontoret ligger sentrumsnært i Inn-Trøndelag Helse og beredskapshus, og er samlokalisert med legevakt, ambulansetjeneste, Brann, Sivilforsvaret, DMS Inn-Trøndelag, Steinkjer Rehabilitering, Barnevern, Barn og familie og en flott kantine.  Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt system x journalsystem.  For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.elvebreddenlegekontor.no
 
Hjemmelen har en listestørrelse 995 pasienter og et listetak på 1000 pasienter. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr. uke.
 
Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg ca. hver 8-9 uke. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3. delt vakt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.

Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin. Kommunen tilbyr:
  • Årslønn 900 900,-  -  1 050 000,-.
 
Kommunen tilbyr ved behov:
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Personlige egenskaper
Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
Spørsmål vedrørende praksisen kan rettes til fastlege Gollaug Belbo Ringseth på mobil 97078226 eller på mail: Gollaug.Ringseth@steinkjer.kommune.no
 
Spørsmål vedrørende hjemlene rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester Karin Grøttum på mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gollaug Ringseth
Tittel: fastlege
Telefon: 97078226
E-post: gollaug.ringseth@steinkjer.kommune.no
Navn: Karin Randi Grøttum
Tittel: enhetsleder
Telefon: 92839575
E-post: karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Elvebredden legekontor
Seilmakergata 10
7725 STEINKJER