Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fast stilling som tilsynslege i Risør kommune. Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege som er spesialist i allmennmedisin. Ved siden av god fagkunnskap, ønsker vi en lege som er interessert i å videreutvikle våre tjenester i et tverrfaglig miljø.

Tilsynslege vil ha base- og store deler av arbeidet sitt på Frydenborgsenteret, men også utføre viktig arbeid knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste på fastsatte dager. Tjenesten har mange ansatte med god kompetanse, og arbeider målrettet for å løse oppgavene som kreves i en kommune med levekårsutfordringer og en stor og voksende andel eldre.

Frydenborgsenteret består av til sammen 56 langtidsplasser fordelt på somatikk og demens, samt korttidsavdeling og omsorgsboliger. Korttidsavdeling er organisert under hjemmetjenesten og utvides fra seks til tolv plasser. Det er godt kvalifisert personell knyttet til de ulike enheter. Helsestasjonstjenesten yter lavterskeltilbud med erfarne ansatte, godt fagmiljø og alle lovpålagte fagfunksjoner på plass. 

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver og ansvarsområde vil være;
 • Legekonsultasjoner i helsestasjonen 0 – 5 år og skolehelsetjeneste, samt deltakelse i tverrfaglig forebyggende helsearbeid blant barn- og unge.
 • Det er ønskelig at legen er medlem av det psykososiale kriseteamet.   
 • Tilsynsfunksjon for pasienter på Fydenborgsenteret, herunder årskontroller, legemiddelgjennomgang, samtykkevurderinger, behandlingsavklaringer og pårørende møter.
 • Bistå med supervisjon, veiledning og undervisning.
 • Delta i systemarbeid for å sikre kvaliteten i arbeidet og videreutvikle tjenesten.
Risør kommune har i dag totalt 7 allmennleger. En av legene har i dag kun kommunale tilsynsoppgaver, mens de andre jobber som fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Tre av legene er spesialister i allmennmedisin. Kommuneoverlege er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri.
 
Stillingen er organisatorisk tilknyttet Enhet for helse og rapporterer til enhetsleder. Faglig vil legen samarbeide med de aktuelle fagmiljøer. Tjenesten på Frydenborgsenteret benytter seg av journalsystemet Gerica, mens Helsestasjonsvirksomheten benytter seg av CGM journal. 

Kvalifikasjoner
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin. Ikke-spesialister som er godkjent allmennlege, kan søke dersom kriteriene om overgangsordninger beskrevet i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er til stede.
 • Norsk autorisasjon som lege og norskkunnskaper på et høyt nivå er påkrevd.
 • Dokumentert erfaring fra samhandling med ulike fag- og brukergrupper.
 • Evne og vilje til å ta imot og gi veiledning.
Utdanningsnivå
 • Medisin                                                                                                 
 • Utdanningstittel; Lege
 • Høgskole/universitetsnivå
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling.
 • Alle lovpålagte fagfunksjoner på plass.
 • En utfordrende og morsom arbeidshverdag.
 • Regelmessige møter med kommunens allmennleger og – ledelse.
 • Tilbud om deltakelse i smågrupper med de øvrige allmennleger.
 • Lønn etter avtale.
Annet
Oppstart 16.8.21., eller etter nærmere avtale. 

Dersom det er ønskelig formidler vi kontakt videre til fagpersoner, og dersom du er interessert er du hjertelig velkommen til å besøke oss og få en omvisning.
 
Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av selgere. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 911 31 590
E-post: Bjorn.Haugersveen@risor.kommune.no
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 920 20 078
E-post: Hans.Tomter@risor.kommune.no
Arbeidssted
Siris vei 16
4950 RISØR