Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus og avhengighet tilhører Klinikk for psykisk helse og rus og er en av ni avdelinger. Klinikken har egen forsknings og utviklingsenhet.
Den har 4 seksjoner med spredt beliggende i sykehusområdet og har tilbud innen avgifting, utredning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering – LAR team.

Avdelingen består av 6 overleger og 5 leger i spesialisering. Det er tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Vi arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Vi har ca.141 årsverk.

Den er organisatorisk lagt under seksjonsleder.

Vi ønsker å engasjere en vikarlege/medisinstudent i 100 % stilling med umiddelbar tiltredelse for en av døgnseksjonene med fleksibilitet til de andre seksjonene.  Engasjementet varer t.o.m. 31.08.21

Stillingen er en dagstilling, med arbeidstid fra klokken 0800 – 1600.

Målgruppe er pasienter over 18 år med tungt misbruk av legale og illegale rusmidler, ofte i kombinasjon med psykisk lidelse
og somatisk sykdom. Primæroppgave er mottak, oppfølging av pasienter somatisk og kartlegging av rusproblematikk, psykisk lidelse
og somatisk tilstand, som en del av det helhetlige behandlingsforløpet. Gjennomfører også behandling etter HOL §§ 10-2 og 10-4.
Ansatte består av leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer,
pedagoger og andre sosialfaglige profesjon.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, undersøkelse og oppfølging av pasienter
 • Samarbeid med andre behandlere, overlege, LIS lege og psykolog om behandling av pasienter innlagt til avrusning    

Kvalifikasjoner

 • Du er lege/medisinstudent med  interesse for Rus og avhengighetsmedisin, psykisk helse og somatikk 
 • Du har gode samarbeidsevner og er fleksibel og endringsvillig
 • Du beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig   

  Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • 100 % stilling med spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø preget av positiv og åpen dialog   
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og tiltredelse etter avtale.    
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Halstein Oskarsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 906 71 990
E-post: halstein.oskarsen@vestreviken.no
Navn: Marianne Bratberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 915 97 160
E-post: marianne.bratberg@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA Døgnseksjonen Blakstad , Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre