Kort om arbeidsgiver
Det er ledig 100 % fast stilling for spesialist i allmennmedisin med tilsetting så snart som mogleg. Det er òg ledig vikariat som fastlege i 100 % frå 1.8.2021-31.07.2022.

Innhald i stillinga:
Fastlegeoppgåver, kommunale oppgåver og legevaktteneste inngår òg i stillinga. Hjartdal legekontor har fellesliste.
 
Formelle kvalifikasjonskrav:
 • Norsk autorisasjon som lege med refusjonsrett.
 • Spesialist i allmennmedisin/eller under spesialisering
 • Den som starter i jobben må gjennomgå kurs i akuttmedisin, samt nettkurset Volds- og overgrepshandtering for legevaktpersonell.
 • Erfaring frå legevakt er ein fordel.
  
Personlege eigenskapar:
 • Fagorientert med fagleg tryggleik
 • Tar initiativ og sjølvstendig ansvar
 • Er fleksibel, kreativ og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenking
 • Har evne og vilje til tverrfagleg samarbeid
 • God kunnskap i norsk munnleg og skriftleg
 
Vi tilbyr:
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Godt arbeidsmiljø med fleire kollegaer
 • Fast arbeidstid
 • Lav listelengde
 
 Generelle opplysningar:
 • Den som blir tilsett må leggje fram gyldig politiattest.
 • Søkjer bør ha førarkort og disponere eigen bil.
 • Kopi av vitnemål og attester leverast i samband med intervjuet.
 • Stillinga ønskjast besett så raskt som mogleg.
 • Den som blir tilsett må være personleg egna for stillinga. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hjartdal kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Gundersen
Tittel: Einingsleiar helse
Telefon: 905 49 968
E-post: mona.gundersen@hjartdal.kommune.no
Arbeidssted
Hjartdal legekontor
Hågånveien 17
3692 SAULAND