Kort om arbeidsgiver

Skadepoliklinikken i Helse Bergen søkjer kirurg, ortoped eller plastikkirurg med håndkirurgisk kompetanse.

Skadepoliklinikken har over 40.000 konsultasjonar i året, herunder mindre og større handskadar i skjelett og bløtvev. Vi har ei fullverdig operasjonsstove med eigen C-bue. Skadepoliklinikken består av Såravdeling, Bruddavdeling og Fysioterapiavdeling.

I Bergen helsehus i Solheimsviken finn du både den kommunale
legevakta (Bergen legevakt) og Skadepoliklinikken, som er
organisert under Ortopedisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus. 

Arbeidsoppgåver

 • Operative inngrep, både akutte og elektive
 • Polikliniske spesialistvurderinger i Sår- og Bruddavdelinga 
 • Veiledning og opplæring av legane i avdelinga
 • Hovudsakleg dagtidsarbeid

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant spesialitet 
 • Formal og real håndkirurgisk kompetanse 
 • Godkjend politiattest må kunne visast ved tilsetjing
 • Må meistre godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du er punktleg og påliteleg
 • Du må ha gode samhandlingsevner og må kunne kommunisere med pasientar og deira pårørande på ein god måte
 • Du etablerer gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper og samarbeidspartnarar
 • Du har oversikt over eigne oppgåver, også under skiftande omstende

Vi tilbyr

 • Allsidig og utviklande fagmiljø
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Tverrfagleg, aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangoldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulurell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Hiis Bergh
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 55568714
Navn: Njål Kleven
Tittel: Overlege
Telefon: 53031821
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Skadepoliklinikken
Solheimsgaten 9
5058 Bergen
Søk på stillingen