Kort om arbeidsgiver
Gjøvik interkommunale legevakt er legevakt for 7 kommuner (Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land, Gjøvik, Gran og Lunner), og dekker legevaktansvaret for ca 94 000 innbyggere.

Det er etablert Styringsråd og Fagråd med representanter fra alle kommunene som skal sikre stabil drift og god faglig støtte.

Vår legevakt flyttet 4.mai 2021 inn i nye oppussede og utvidede lokaler på Gjøvik sykehus. Lokalene er utformet som en moderne legevakt for å tilby innbyggerne et godt tjenestetilbud, samtidig som det er godt tilpassede lokaler for vårt helsepersonell. 

Gjøvik kommune er vertskommune for Gjøvik interkommunale legevakt og vi søker nå etter ny legevaktsoverlege som vil være med på å videreutvikle legevakten.

Stillingen er 100 %, hvor nåværende legevaktsoverlege arbeider 50 % administrativt og 50 % i vaktordning. Arbeidsgiver er fleksibel i organisering av stillingen for aktuell søker, men administrativ del må ikke være mindre enn 50 % av stillingen.

Det kan det være aktuelt å dele stillingen i 50 % stilling for 2 leger. 

Ny legevaktsoverlege får stor mulighet til å forme en legevakt for fremtiden, og vil samarbeide tett med virksomhetsleder for Gjøvik interkommunale legevakt som har personalansvar for sykepleierne. 

Gjøvik interkommunale legevakt har godt etablerte rutiner nedfelt i Systembok for Gjøvik interkommunale legevakt.

Vi søker etter en engasjert, kunnskapsrik og utviklingsorientert lege med interesse for akuttmedisin og primærhelsetjeneste.

Spesialister i allmennmedisin, samfunnsmedisin, anestesi eller annen relevant spesialitet oppfordres til å søke. 

Gjøvik kommune har ca 30.000 innbyggere, beliggende 12 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk- og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng. Arbeidsoppgaver Legevaktsoverlege har det medisinskfaglig ansvar for Gjøvik interkommunale legevakt.

Arbeidsoppgaver:
Medisinskfaglig ansvar for Gjøvik interkommunale legevakt som innebærer:
 • Nært samarbeid med virksomhetsleder for legevakt som har ansvaret for sykepleierne.
 • Videreutvikling av legevaktstjenesten i kvalitet og kompetanse
 • Samarbeide med kommunale, og eksterne samarbeidsaktører.
 • Administrative oppgaver som utarbeidelse av vaktplan for legene, oppgjør etc.
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført LIS 1 - tjeneste.
 • Ønskelig med spesialitet i allmennmedisin, samfunnsmedisin eller anestesi.
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt.
 • Muntlig og skriftlig god framstillingsevne, samt god norsk språkkompetanse.
 • Gode samarbeidsevner, og god gjennomføringsevne.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Evne og vilje til å ta initativ.
 • Aktiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.
 • Relevant erfaring og personlig egenthet tillegges vekt.
 • Krav om godkjent politiattest. 
Vi kan tilby:
 • Gode arbeidsbetingelser med offentlig pensjonsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale.
 • Stimulerende tverrfaglig arbeidsmiljø med et engasjert Fagråd å støtte seg til.
 • Nye tilpassede og moderne lokaler hvor det er lagt til rette for god drift og videreutviklingsområder.
 • Muligheter for å tilrettelegge for et spesialiseringsforløp i samfunnsmedisin dersom ønskelig.
Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tonje Lyshaugen
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 926 91 060
Navn: Linda Berg
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: +47 917 27 413
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjøvik interkommunale legevakt GIL
Kyrre Grepps gate 11
2819 GJØVIK
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image