Kort om arbeidsgiver
Om tjenestestedet
Stillingen er plassert i stabsområdet Økonomi og analyse. Folkehelsekoordinator vil ha et tett samarbeid med kommuneplanlegger i seksjonen. Det er også ansatt en folkehelserådgiver i 20% stilling som jobber tett med folkehelsekoordinator og blant annet leder det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet “Trygge lokalsamfunn”. Ansatte trives og det jobbes godt på oppgaver og fagfelt.
Folkehelsekoordinator vil ha et utstrakt samarbeid med fagpersoner i andre kommunalområder, samt delta i ulike prosjektgrupper på tvers av kommuneorganisasjonen.

Om deg
Til stillingen som folkehelsekoordinator ser vi etter deg som vil videreføre og utvikle gode strukturer for folkehelsearbeidet i kommunen. Du er nytenkende, gjennomføringssterk og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi ser etter deg som har god forståelse for bredden i folkehelsearbeidet og ser sammenhengen mellom påvirkningsfaktorer, levekår og helse. Folkehelsearbeidet i kommunen er forankret i kommuneplanen (2019-2031) og er tett koblet opp mot FNs bærekraftsmål.

Arbeidsoppgaver
 •  Koordinere og lede folkehelsearbeidet i kommunen i tett samarbeid og dialog med folkehelsenettverket bestående av ti fagpersoner, herunder kommuneplanlegger, frivilligkoordinator, SLT-koordinator og kommuneoverlege.
 • Ha oversikt over de samlede helseutfordringer gjennom det løpende oversiktsarbeidet samt utarbeide folkehelseoversikt hvert 4.år
 • Gjennomføre levekårsundersøkelsen
 • Være kommunens fagperson i det brede folkehelsearbeidet ved å inneha kompetanse om lokale utviklingstrekk, risikofaktorer og årsakssammenhenger.
 • Bidra til at overordnede planprosesser i kommunen ivaretar et folkehelseperspektiv
 • Være rådgiver, pådriver og tilrettelegger for at andre aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet for øvrig, tar et forebyggende og helsefremmende ansvar. Dette gjøres blant annet gjennom partnerskapsavtalen med fylkeskommunen ved å tildele midler til ulike tiltak.
 • Følge opp mål og strategier i regional plan for folkehelse
 • Være en aktiv bidragsyter i Program for folkehelsearbeid (i kommunene) som er lagt til kommunalområdet Kunnskap barn og unge
Kvalifikasjoner
 • Utdannelse på høyere nivå,primært mastergrad innenfor relevant fagområde. Bachelorgrad kan være tilstrekkelig dersom søker har særlig relevant arbeidserfaring.
 • Kompetanse innenfor statistikk og analyse samt metodikk for datainnsamling, medvirkning og kartlegginger. Gjerne erfaring med datafremstilling i digitale kart.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Pedagogiske ferdigheter og god forståelse for samhandling og betydningen av målrettet kommunikasjon.
 • Erfaring med prosjekt- og prosessledelse, samt innovasjons- og utviklingsarbeid
 • Arbeidserfaring innen kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig folkehelsearbeid og/eller planarbeid er ønskelig. God forståelse for politiske prosesser og rammebetingelser er også en fordel.
Personlige egenskaper
 • Etterrettelig
 • Strukturert
 • Samarbeidsorientert
 • Målrettet og gjennomføringssterk
 • Positiv og initiativrik
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver med spennende faglige utfordringer
 • Muligheter til å påvirke utviklingen av kommunen som betyr mye for innbyggerne
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med et rikt treningstilbud
 • Tilgang til personalhytter
 • Lønn etter avtale
Lønn og andre forhold
 • Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8530.
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd.
 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 15.08.21
Ved spørsmål kontakt kommunalsjef Øvyind Wøllo, tlf. 991 64 128
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Øyvind Wøllo
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: +47 991 64 128
Arbeidssted
,
3202 SANDEFJORD
Søk på stillingen