Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling Drammen sykehus dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 165.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken for 500.000 innbyggere. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

https://vestreviken.no/om-oss/nytt-sykehus-i-drammen

https://www.youtube.com/watch?v=qeMDJGCLryc 

Arbeidsoppgaver

 Lungeseksjonen ved Drammen sykehus er i utvikling, og vi er i behov av en robust lungelege med god faglig kompetanse, samt interesse for LTMV.  Lederkompetanse og forskningskompetanse er ønskelig, men ikke nødvendig. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på poliklinikk, sengepost og intensivavdelingen. Det er etablert kardiologisk vaktordning, nyrevakt og endoskopisk vakt. Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin. Drammen sykehus har nevrologisk avdeling og velutviklet røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, MR og PET modaliteter og eget patologisk laboratorium.

Post for lungemedisin og geriatri har tre sengetun. Lungeavdelingen har visittansvar for et tun med 10 pasienter, og har som mål å etablere en lungeintermediær gruppe med 2 senger i løpet av 1-2 år. Vi samarbeider tett med palliativt team som sikrer gode pasientforløp. Avdelingen har svært god pleiefaglig kompetanse innen hjemmerespirator og NIV behandling, og er nå i ferd med å bygge opp LTMV videre i Vestre Viken hvor behandlingen skal samlokaliseres til Drammen sykehus.  Vi har erfarne sykepleiere ved poliklinikken som sikrer god og forutsigbar behandling for pasienter som utredes for respirasjonssvikt og dg av lungekreft. Ved poliklinikken ble det i 2020 utført 117 EBUS.


I november -21 vil det være 4 lungeleger som jobber på poliklinikk og sengepost. En med vikariat frem til oktober-22. Avdelingen har 2 erfarne LIS leger som er i spesialisering ved OUS. Vi har også 2 LIS leger på Drammen sykehus som er ønsker å bli lungeleger. For å sikre et strømlinjet utdanningsforløp er et samarbeid med lungeavdelingen på Kristiansand sykehus under etablering. Vi har i tillegg 2 erfarne lungeleger som jobber på poliklinikken i til sammen 80% stilling. Fremtiden ser lys ut.  Håper du vil være med å bygge opp lungeavdelingen inn mot nytt sykehus sentralt i Drammen, som vil stå ferdig i 2025. 

Kvalifikasjoner

 
  • Spesialist i lungemedisin med kompetanse innen LTMV
  • Gode samarbeidsevner 
  • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
  • Evne til fleksibilitet og god arbeidskapasitet
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Øystein Fossdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91367769
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Med leger Lunge og Geriatri Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen