Enhet for helse
Vi søker etter kommunelege/fastlege – fast stilling
 
Vi tilbyr lønnsbetingelser med 20 % refusjon og  beredskaps-godtgjøring.
 
Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest Agder, med cirka 1840 innbyggere og cirka 4500 hytter.
Mulighetene for friluftsliv er unikt både sommer og vinter. Her finner man et trygt og godt oppvekstmiljø og et rikt kultur- og friluftsliv. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole og full barnehagedekning.
 
Helseenheten i Sirdal består av avdelingene legekontor, helsestasjon, ambulanse, psykisk helse og funksjonshemmede. I tillegg til tjenestene ergoterapi og fysioterapi.
 
Sirdal kommune har ledig en fast 100% stilling som kommunelege/fastlege
Stillingen er ledig pr. dags dato
 
Vi tilbyr lønnsbetingelser med 20 % refusjon og  beredskapsgodtgjøring.
Dobbel godtgjørelse i ukedagene og tredobbel godtgjørelse i helgene. Grunnlag SFS 2305 punkt 8.3 vakt klasse 1.
 
Kommunen har 4 faste legestillinger. Kommunen har egen legevakt med 4 delt vaktordning.
 
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen
 • Tilfredsstiller kompetansekrav i forhold til ny akuttforskrift, viser til § 7. kompetansekrav til lege i vakt mv.
 
Ansvarsområder:
 • Fastlegefunksjon, legevakttjeneste og andre kommunale legetjenester
 
Søker må:
 • Ha norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig. Dokumentasjon på nivå B2
 • Være opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Politiattest
 • Ha sertifikat
 
Vi tilbyr:
 • Et godt medisinskfaglig og tverrfaglig miljø
 • Godt utstyrte lokaler med laboratorium, ultralyd og skadestue også på legevakten
 • Tjenestebil på legevakt og annet nødvendig utstyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.
 • Tilgang til trimrom
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
 
 
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommuneoverlege Paul O. Vindelev tlf. 38379130.
e-post: paul.otto.vindelev@sirdal.kommune.no eller enhetsleder helse Ruth Lillian Hompland tlf.  91150245.
Søknad på stillingen sendes elektronisk via vår hjemmeside: www.sirdal.kommune.no


Søknadsfrist: 1. august 2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sirdal kommune
Enhet helse
Kontaktpersoner
Navn: Ruth Lillian Hompland
Tittel: Enhetsleder helse
Telefon: 91 15 02 45
E-post: rlh@sirdal.kommune.no
Navn: Paul Otto Vindelev
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 38379130
E-post: paul.otto.vindelev@sirdal.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tonstad
Josdalsveien 4
4440 TONSTAD
Søk på stillingen