Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
I Fredrikstad kommune arbeider vi med etablering av nytt legesenter i Fredrikstad sentrum. Senteret vil bli etablert i nye, innbydende lokaler som er godt tilrettelagt for fastlegedrift.
Det vil være funksjonelt med inntil fem leger på senteret, noe som gir et rikt kollegafellesskap.
Ved oppstart kan det være aktuelt med overflytting fra inntil tre hjemler, fra solopraksis og to-lege praksis i kommunen. Disse hjemlene er delvis besatt av fastleger pr. dags dato. Med dette i startgropen skrider vi inn i utstrakte muligheter for den som ønsker å bli fastlege i vår kommune.

Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon.
* Krav om at spesialiseringsforløp i allmennmedisin må være påbegynt.
* Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
* Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
* Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
* Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby
Kommunen vil være med å bistå i oppstartsfasen, og du vil være med å forme senteret og egen arbeidshverdag.
Ønsker du en liste med mange pasienter fra oppstart ved senteret, alternativt en liste med forholdsvis få pasienter, eller rett og slett en null-hjemmel? Sammen kan vi finne løsningen som er ideell for din livssituasjon.
Driftsmodell former vi i dialog med deg. Det kan være selvstendig næringsdrivende eller som ansatt i kommunen med fastlønn og eventuelt en bonusordning i tillegg.
Kommunen bistår med å få på plass systemer som telefoni, betalingsløsning, journalsystem, regnskap osv.
Utdanningsløpet til å bli spesialist dekkes av kommunen. Det innebærer kompensasjon til blant annet kursdager, nettverkssamlinger, studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til  spesialiseringen.
Vi tilbyr god veiledning av erfarne leger vedrørende etablering og faglig utvikling.
Kommunen stiller med gruppe for nye ferske leger hvor man møter andre med samme ståsted, noe som gir et godt nettverk og skaper gode relasjoner til flere av kollegene i kommunen.
Dersom du ønsker og har mulighet til å tiltre raskt, så er det anledning til å starte opp allerede nå. Driftsform og avtale kan gjerne starte med et vikariat, slik at du får anledning til å prøve ut arbeidet som fastlege.

Lønnsopplysninger
Driftsmodell former vi i dialog med deg. Det kan være selvstendig næringsdrivende eller som ansatt i kommunen med fastlønn og eventuelt en bonusordning i tillegg.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Virksomhet medisinske tjenester
Kontaktperson
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Jens Wilhelmsensgt 1
1671 KRÅKERØY
Søk på stillingen