Kort om arbeidsgiver

Vil DU bli vår kollega?

Vi har no ledig fast stilling som overlege - spesialist i urologi. Tilsetjing etter nærare avtale. 

Avdeling for kirurgi ved Kristiansund sjukehus består av ortopedi, urologi, poliklinikk, dagkirurgi, operasjon og sterilsentral, anestesi, logistikk og kontor. Avdelinga har òg eigen forskingseining. Ved avdelinga arbeider 10 overlegar/spesialistar og 6 legar i spesialisering. Urologisk seksjon har 3,5 overlegestillingar i 5 døgns-drift på sengepost, med 3-delt vakt på vekedager. Vi har òg ein veldriven urologisk poliklinikk, med moderne utstyr og utfører avansert steinbehandling i tillegg til alle generelle urologiske inngrep. Seksjonen har og 1,5 uroterapeutstillingar og moderne utstyr for urodynamiske undersøkingar.

Visste du dette om Kristiansund?

Den fargerike opera- og klippfiskbyen Kristiansund er perla på Nordmøre. Her finn du eit rikt kulturtilbod med eige operahus som har fleire oppsetjingar og konsertarrangement kvart år. Like utafor byen kan du oppdage den spektakulære Atlanterhavsvegen og fleire sjarmerande fiskevær. Byen har eigen flyplass med fleire daglege avgangar til Oslo og Bergen. Les meir om Kristiansund og Nordmøre her

Arbeidsoppgåver

 • Generell urologi
 • Visitt
 • Poliklinikk
 • Operasjoner
 • Vaktordning

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i urologi
 • Alternativt kirurg som forventa å få spesialistgodkjenning i urologi i løpet av det nærmaste året
 • Må ha gode skriftlege og munnlege norskkunnskapar  

Personlege eigenskapar

 • Du er motivert og engasjert
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du jobbar strukturert og sjølvstendig både individuelt og i team

Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Vi ber om at attestar, vitnemål og spesialistgodkjenningar vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV.     

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Kirsti Sevaldsen
Tittel: Seksjonsleiar
E-post: kirsti.sevaldsen@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske legar Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund