Kry er Europas ledende leverandør av digitale helsetjenester. Vi kombinerer teknologi med høy medisinsk kvalitet for å hjelpe pasienter når de trenger det, helt uavhengig av hvor de er. Kry er mest kjent for å levere legekonsultasjoner over video, men nå ekspanderer vi både psykologitilbudet og det digi-fysiske tilbudet gjennom egne legeklinikker. Vi setter pasienten i sentrum og jobber kontinuerlig med å forbedre og utvide vårt behandlingstilbud på nye og innovative måter. Kry bygger fremtidens helsetjeneste - vil du være med på reisen?

Vi søker etter medisinsk sjef i vår raskt voksende virksomhet i Norge, i forbindelse med at nåværende innehaver av stillingen går over i en annen rolle i selskapet, med å lede innovasjon og tjenesteutvikling. Medisinsk sjef vil lede kvalitetsorganisasjonen, og være faglig overordnet for legene. Du vil samarbeide med flere andre deler av organisasjonen, blant annet drift, produkt- og forretningsutvikling og salg. Du vil rapportere til daglig leder. 

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvarlig for at struktur og ressurser og organisasjon er tilstrekkelig for å ivareta pasientsikkerhet og systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i henhold til vekst og omfang av helsetjenestene vi tilbyr
 • Utarbeide strategi og mål for kvalitetsforbedringsarbeidet
 • Budsjettansvar for kvalitetsorganisasjonen
 • Vurdere behov for prosedyrer og retningslinjer, og bidra selv i utarbeidelse av disse
 • Bidra i vurdering av pasientsikkerhet og medisinsk kvalitet på nye produkter og tjenester
 • Faglig overordnet for leger i Kry
 • Drive pasientbehandling i klinisk virksomhet (både digitalt og på fysiske klinikker)
 • Ved behov, representere Kry i media og hos myndigheter
Kvalifikasjoner
 • Genuint interessert i å forbedre og innovere helsetjenester
 • Utdannet lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin er ønskelig. Eventuell annen spesialitet dersom relevant og kombinert med omfattende erfaring fra allmennmedisin. Bred klinisk erfaring er en fordel
 • Faglig sterk og glad i faget. Erfaring fra kvalitetsforbedringsarbeid er en fordel. 
 • Systematisk og strukturert
 • Uredd og handlekraftig
 • Resultatorientert, men samtidig evne til å bygge og jobbe i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og med høy arbeidskapasitet
 • Flytende norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
I Kry vil du jobbe tett med engasjerte og dedikerte leger, administrativt ansatte, og andre klinikere. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, der alle jobber tett for å nå felles mål. Kry har fokus på å utvikle legene våre og sørge for at de kan bruke tiden sin på å løse pasientens behov. Våre leger er svært fornøyde med arbeidsplassen og har rapportert en eNPS-score på 64 på en skala fra -100 til 100. Dette er en høy score som vi ønsker å opprettholde og utvikle videre, slik at både leger og pasienter blir fornøyde.

Vi tilbyr utviklingsmuligheter i tråd med at selskapet vokser. Kry er opptatt av pasientsikkerhet, kvalitet og samfunnsansvar. Dette er en unik mulighet, hvor du vil få en sentral rolle i arbeidet med å bidra til at tjenestene våre holder høy kvalitet. 

Er du nysgjerrig og ønsker å vite mer om stillingen, kontakt medisinsk sjef Thorleif Jansen på e-post thorleif@kry.no eller daglig leder Benedicte Dahl på benedicte@kry.no
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Kry Norge
Kvalitetsteam
Kontaktperson
Navn: Thorleif Jansen
Tittel: Medisinsk sjef
E-post: thorleif@kry.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo eller Molde, fleksibel kontor/hjemmekontor
Strandgata 19
0152 OSLO
Søk på stillingen