BUP Innlandet  gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0 til 18 år, hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater.

BUP Innlandet består av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) - BUP Elverum, BUP Gjøvik, BUP Hamar, BUP Lillehammer og BUP Tynset  -  og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling - BUP Akuttenhet og  BUP utrednings- og behandlingsenhet på Sanderud, Kringsjåtunet på Lillehammer og Enhet for barn og familie på Gjøvik.

Det er etablert et rotasjonssystem internt i Sykehuset Innlandet for å sikre LIS fortløpende å kunne innfri de nødvendige krav til praksis, læringsmål, veiledning og kursing med tanke på spesialiteten. De annonserte LIS-stillingene vil ha praksis knyttet til BUP Akuttenhet og BUP Hamar poliklinikk.  

Arbeidsoppgaver

Akuttjobbing med ø-hjelpsinnleggelser.  
Individuelle og familieorienterte behandlinger. 
Veiledning og samarbeid med samarbeidspartnere som foresatte og kommunale instanser.
Tverrfaglig samarbeid. 

Utredning, behandling og rådgivning til barn og ungdom.                                                                                                                                                    

Legeundersøkelser og medikamentvurderinger som ledd i barne-/ungdomspsykiatrisk utredning/behandling, under veiledning av erfaren overlege.
Tilgjengelighet, fleksibilitet og dialog med henvisende instanser og andre samarbeidspartnere.
Samarbeid med barnet/ ungdommens foreldre/foresatte/nettverk

Kvalifikasjoner

Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
Må beherske norsk (evt et skandinavisk) språk både skriftlig og muntlig.
Det er en fordel med erfaring fra psykiatri og/eller arbeid med barn og familier.

Personlige egenskaper

Fleksibilitet i forhold til en variert og travel hverdag.
God samarbeidskompetanse, både med pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer.
Ansvarlig og selvstendig, evne til å strukturere egen arbeidsdag, sikre fortløpende journaldokumentasjon.
Gode kommunikasjonsevner.
Bidra til et godt arbeidsmiljø.
Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

Utfordrende arbeidsoppgaver som spenner seg over et vidt spekter.
Utdanningsstillinger for leger i spesialisering (LIS) i et mangfoldig og lærerikt arbeidsmiljø.
Den som blir tilsett som LIS, vil få veiledning av erfaren overlege og delta i avdelingen sitt regulære utdanningsprogram.                                                                              

Forholdene blir lagt til rette for deltaking på undervisning og nødvendige kurs.
Faglig og personlig utvikling.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Lønn etter overenskomst.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 

  

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Julie Sofie Hodøl
Tittel: Overlege
Telefon: 90243081
E-post: Julie.Sofie.Hodol@sykehuset-innlandet.no
Navn: Karl Jensen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48225934
E-post: Karl.Jensen@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet, Enhet for akutt, utredning og behandling
Peter Skreddersveg 34
2312 Ottestad
Søk på stillingen